Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

21. 2. 201219:10

č.j. 2394/2012-RVV

Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor výzkumu, vývoje a inovací
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností GORDION s.r.o.
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 7202011008018
Vyhlášení v ISVZ 21.2.2012
Hledání detailních informací www.egordion.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek 3.4.2012 do 12:00 hodin
Otevirání obálek 4.4.2012 v 14:00 hodin
Vybraný uchazeč České vysoké učení technické v Praze
Infoscience Praha s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 23.5.2012
Cena dle smlouvy 30 600 000 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:
Uzavřená smlouva je též zveřejněna na novém profilu zadavatele na url adrese: https://zakazky.vlada.cz/vz00000002