Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

19. 3. 201213:32

č.j. 4580/2012-OHS

provádění zednických, zámečnických a údržbářských prácí

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč Michal Zahradník
Datum uzavření smlouvy 27.2.2012
Cena zakázky 495 000 Kč bez DPH