29. 3. 201218:09

MV: 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Pozn.: Materiál byl předkladatelem předložen do meziresortního přípomínkového řízení pod názvem: Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 568/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (15.6. 2012)
Termín předložení do LRV: 08.12 Revize Závěřečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

 Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 15. června 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele*) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativní rada vlády projednala materiál na svém zasedání dne 16. srpna 2012 a doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění jejího stanoviska. (viz odkaz na tiskovou zprávu, bod 4).