Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201215:15

č.j. 4861-7/2012-OHS

úklid objektů

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na služby
Vybraný uchazeč H E R D U C A spol. s r. o.
Datum uzavření smlouvy 29.3.2012
Cena zakázky 495 000 Kč bez DPH