Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

30. 3. 201216:18

č.j. 6145/2012-OHS

dodávky prostředků do myček nádobí

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Winterhalter Gastronom s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 30.3.2012
Cena zakázky 495 000 Kč bez DPH