Očekáváné události

8. 5. 20129:00

AVÍZO: Den otevřených dveří v Kramářově vile

V úterý 8. května 2012 si mohou návštěvníci od 9.00 do 16.00 hodin prohlédnout Kramářovu vilu, rezidenci českých premiérů.

Stalo se již tradicí Úřadu vlády ČR u příležitosti státních svátků a významných výročí zpřístupnit prostory Kramářovy vily široké veřejnosti a umožnit tak návštěvníkům nahlédnout do míst, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény.

Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách za doprovodu průvodce a jejich součástí bude i výklad o životě manželů Kramářových a historii budovy. Délka komentované prohlídky bude cca 40 minut, okolní zahradu si návštěvníci budou moci posléze prohlédnout sami již bez průvodce.

Vilu si nechal pro sebe a svou manželku Naděždu vystavět v roce 1915 první československý premiér a muž, který se nemalou měrou zasloužil o vznik samostatného státu, Karel Kramář. Budova o rozloze 700 m2 měla 56 rozmanitých místností. Nacházely se zde ložnice, pracovny, jídelny, salony, haly, hostinské pokoje, ale i například lázně. V okolí vily byly vystavěny skleníky, tenisový kurt a park. Originální interiér vily vznikal za přispění významných umělců, jako byl profesor Uměleckoprůmyslové školy J. Beneš nebo sochař Celda Klouček.

Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 přešla vila do vlastnictví Společnosti Karla Kramáře. Na konci třicátých let objekt spravovalo Národní muzeum a v roce 1952 připadla vila Úřadu předsednictva vlády. V této době sloužila převážně k prezentaci a ubytování státních návštěv. V devadesátých letech byla vila kompletně zrekonstruována a od roku 1998 slouží jako rezidence předsedy vlády České republiky.

Místo: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz