27. 6. 20128:52

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 465/12

Návrh zákona Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komsie RIA (15.6. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA *) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 15. června 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.