Úřední deska Etické komise České republiky

12. 6. 201211:18

Usnesení Vlády ČR č. 332/2012, o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komusnismu

Vláda na svém zasedání dne 9. května 2012 přijala usnesení č. 332/2012 , o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, podle kterého, mimo jiné, Úřad vlády ČR, tak Etické komise postupuje.