Aktuálně

22. 8. 201216:20

Dětská skupina pomůže sladit rodinný a pracovní život

Vláda odsouhlasila zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Rozšíří se tak možnosti péče o děti v předškolním věku.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Kabinet Petra Nečase se již ve svém programovém prohlášení zavázal podporovat rozvoj služeb péče o děti, zejména alternativního typu. Prostřednictvím snazší možnosti zaměstnání na kratší pracovní dobu pro rodiče s dětmi do šesti let chce podpořit rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti.

Podpora nerodičovské péče o děti má umožnit rychlejší návrat rodičů s malými dětmi na trh práce, zároveň má ale zajistit, aby proto nebyli finančně znevýhodněni. Rodiče tak získají větší možnost se svobodně rozhodovat, jak sladí svůj pracovní a rodinný život.

Počet pracujících žen s malými dětmi je v Česku relativně nízký. Je způsoben nedostatečnou možností využití flexibilních forem práce, nezájmem o obvykle hůře placené částečné úvazky, nastavením systému poměrně dlouhé rodičovské dovolené spolu s celkovým nastavením systému dávek pro rodiny s malými dětmi. Zásadní vliv má ale také nedostatečná místně a finančně dostupná nabídka služeb péče o děti. „Nacházíme se v situaci, kdy několik desítek tisíc rodičů nemá možnost umístit své dítě do předškolního zařízení z důvodu nedostatečné kapacity,“ uvedl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Dětské skupiny jsou alternativní službou péče o děti postavené na nekomerčním základě. Pečovat o děti budou moci například zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé, porodní asistentky, zdravotní záchranáři, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, učitelé mateřských škol a chůvy. Ilustrační foto - hlídání a péče o dítě

V jedné skupině může být maximálně 12 dětí. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině by měla spočívat v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Poskytovatelem služby budou moci být fyzické osoby či právnické osoby, také organizační složky státu, ale i obce kraje a nestátní neziskové organizace.

Cílem je sladění pracovního a rodinného života

Služba má umožnit rodičům lepší zapojení se do pracovního procesu. Probíhat by měla v kolektivu dalších dětí, kde jim má být zajištěna bezpečnost, základní potřeby dítěte, jako je strava, či rozvíjení dovedností a schopností dítěte. Služba ovšem nezajišťuje vzdělávání dítěte, pouze výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

Součástí věcného záměru zákona je zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele, který by dětskou skupinu provozoval pro děti svých zaměstnanců. „Zaměstnavatel bude mít možnost uplatnit si náklady na zřízení a provoz dětské skupiny,“ uvedl ministr Drábek. Daňovou výhodu budou moci využít i rodiče, a to v podobě slevy na dani z příjmu. Sleva má kompenzovat náklady na službu péče o děti, která ale umožní rodičům pracovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dnes dětskou skupinu provozuje pro děti svých zaměstnanců. Tento pilotní projekt se v praxi osvědčil, přesto jsou pravidla provozu nyní roztříštěna do mnoha právních předpisů. Nový zákon má přinést jednotnou právní úpravu, která zaměstnavatelům zřízení tohoto typu služby pro své zaměstnance umožní.