Tiskové zprávy

19. 9. 201223:44

Výsledky jednání vlády, 19. září 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
  č.j. 906/12 - bod 2 schůze vlády 12.9.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
  č.j. 917/12 - bod 3 schůze vlády 12.9.2012
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 3. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
  č.j. 919/12 - bod 4 schůze vlády 12.9.2012
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 4. Návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů
  č.j. 568/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 805/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
  č.j. 877/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 865/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785)
  č.j. 939/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 9. Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 786)
  č.j. 940/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 10. Obranná strategie České republiky
  č.j. 934/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 1. Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
  č.j. 955/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

 2. Ustanovení meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek podaných v rámci dynamického nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb KIVS 2013 – 2017
  č.j. 953/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh záměru stanovení nového vzoru a náležitostí kontrolní pásky určené k povinnému značení lihu u lihovin o obsahu etanolu od 20%
  č.j. 963/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Informace k aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem ke dni 19.9.2012
 5. č.j. 968/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda k této informaci schválila usnesení.

 6. Návrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv
  č.j. 967/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu, ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na obeslání šestého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. – 5. října 2012, Hyderabad, Indie)
  č.j. 937/12
  Předkládají: ministr životního prostřed a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Afghánské islámské republice ve dnech 31. srpna - 2. září 2012.
  č.j. 944/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Analýza odposlechů a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2011
  č.j. 938/12
  Předkládá: ministr vnitra
 2. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 7. 2012)
  č.j. 929/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 3. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 932/12
  Předkládá: ministr dopravy
 4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Výběr dodavatele náhradních dílů a leteckých motorů Arrius 2B2 a služeb pro vrtulníky EC 135T2+" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 936/12
  Předkládá: ministr vnitra
 5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozšíření a úpravy SW ZP a nákup nutného HW v souvislosti se zavedením ZR“ mimo režim zákona o veřejných zakázkách
  č.j. 945/12
  Předkládá: ministr vnitra
 6. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 943/12
  Předkládá: ministr financí
 7. Informace o inauguračním setkání národních koordinátorů pro spolupráci mezi šestnácti zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy a Čínou v Pekingu
  č.j. 965/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí