Tiskové konference

12. 9. 201217:24

Tisková konference po jednání vlády, 12. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám předsedu vlády České republiky Petra Nečase, ministra vnitra Jana Kubiceho, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra zemědělství Petra Bendla. Prosím, pane premiére, o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den nebo dobrý večer, dámy a pánové. Úvodem mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast všem blízkým a rodinám obětí otravy metylalkoholem a vyjádřit účast i s těmi, kteří jsou tímto zdravotně postiženi. Je to velká tragédie a já chci jednoznačně ujistit českou veřejnost, že stát aktivizoval všechny své represivní i kontrolní složky. V tuto chvíli jsou na nohou tisíce policistů, celníků, pracovníků různých inspekčních orgánů, kteří se snaží zastavit šíření tohoto jedovatého alkoholu. Já chci také zdůraznit, že vláda dnes zřídila příslušnou mezirezortní skupinu, která začala okamžitě pracovat. Chci ale také apelovat na zodpovědnost každého individuálního člověka, skutečně aby nekonzumoval nikdo z nás alkohol, o jehož původu si není jist, aby v případě, že má zdravotní potíže a podezření, aby neváhal s návštěvou lékaře. Chci také zdůraznit, že vláda je připravena v případě potřeby zasednout i mimořádně. Budeme dostávat pravidelné informace od meziresortní pracovní skupiny, od toho zřízeného krizového štábu. My jsme dnes vyhodnotili tuto situaci tak, že oznámil pan ministr zdravotnictví před chvílí vyhlášení mimořádného opatření ministra zdravotnictví. Chci také říci, že Policie ČR, její uniformovaná viditelná složka bude a v těchto chvílích okamžitě vlastně kontroluje to, aby toto mimořádné opatření bylo uvedeno zdárně v život. To znamená, tam kde je provozován například stánkový prodej alkoholu a podobně tak policie dostala jednoznačné pokyny, aby konala a aby byla v tomto velmi viditelná. Také na krajské úrovni bude klíčovou roli hrát krajská hygiena, krajský hygienik, který si vytváří pracovní tým, ve kterém budou zástupci policie, záchranného hasičského sboru, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Celní správy, České obchodní inspekce a podobně a samozřejmě zástupci krajů. To je agenda, kterou dnes samozřejmě vláda projednávala prioritně a na několikrát, vraceli jsme se k tomuto bodu vždy na základě nových informací i na základě doporučení operativní meziresortní skupiny, která byla dnes vládou zřízena, jak jsem již řekl, bude-li to nezbytné, vláda je připravena zasednout i mimořádně. Vedle toho vláda České republiky dnes projednávala i návrh zákona o státním rozpočtu a s tím související normy, které se týkají státních fondů. Nikoliv překvapivě, vláda s tím ani nepočítala, že by to bylo jinak, vláda přerušila toto jednání, budeme v nich pokračovat na dalších jednání vlády, tak abychom do konce září návrh státního rozpočtu schválili. Zrovna tak některé klíčové dokumenty, které mají velký časový přesah, jako je státní energetická koncepce, surovinová politika, státní politika životního prostředí, které jsou vzájemně provázány, tak nikoli překvapivě, vláda je začala projednávat, nicméně dnes jednání nedokončila, protože to jsou zásadní dokumenty, o kterých se vždycky vede širší diskuse, mají přesah na mnoho let, takže vláda se jimi bude opakovaně zabývat. Za velmi důležité považuji to, že dnes vláda i ve vazbě na rozpočet příštího roku schválila návrh systemizace Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru. Blíže k tomu řekne pan ministr vnitra. Já bych teď dal slovo panu ministrovi zdravotnictví ještě k té záležitosti s metylalkoholem, pak panu ministru vnitra a panu ministru zemědělství. Prosím, pane ministře.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Tak já jenom shrnu to, co už jsem řekl v oficiálním prohlášení ministra zdravotnictví. Ministerstvo vyhlásilo mimořádné opatření, které spočívá v zákazu rozlévání a prodeje lihovin, to znamená destilátů a tuzemáků s obsahem alkoholu nad třicet objemových procent a to ve všech stáncích, stáncích s občerstvením, mobilních stáncích a jiných mobilních a přechodných provozech. To oznámení o prvních obětech vedlo k velké aktivizaci všech státních orgánů, již minulý týden, které zde citoval pan premiér. Ty kontroly probíhaly velmi intenzivně, ve stovkách kontrol, rozšířily se o víkendu i ze Severomoravského kraje i na další kraje. My jsme dali vyhlášení, pokyn krajským hygienikům ve všech krajích, aby začali preventivně kontrolovat oblasti, kde se rozlévá alkohol a kde se prodává alkohol. Byly nalezeny některá nedopatření, která spočívala v nekolkovaných lahvích nebo barelech s lihovinami a podezřelých v tom, že neměli řádné doklady o získání. Ale jinak samozřejmě v této oblasti ty inspekční orgány mohou upozornit na problémy, které oznámí policii a policie se snaží nyní intenzivně vyšetřit, kde je zdroj celé té aféry a jak vypadá ta distribuční síť a odkud se to vlastně tady bere. Pokud by to šetření nevedlo rychle k nějakému jasnému objasnění toho zdroje a pokud by se objevily další případy onemocnění lidí, tak nepochybně tu prohibici, kterou jsme – jestli to tak mohu nazvat – zatím orientovali směrem na ty mobilní a příležitostné prodeje, tak bychom byli nuceni rozšířit úplně na celou distribuční síť, což samozřejmě by byl zásah veliký, ale jsme na něj připraveni, pokud se nové případy začnou objevovat. To, že se objevila dnes další úmrtí, ještě neznamená, že se ten alkohol dále šíří, ti lidé, kteří onemocněli, jsou nemocí velmi vážně, leží na intenzivních péčích a ten stav je opravdu takový, že lze očekávat ještě další úmrtí, takže my nyní budeme sledovat zejména tedy ty nové výskyty, abychom udělali další opatření. Ta meziresortní pracovní skupina se sejde zítra ráno a tu situaci znovu přehodnotí.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Takže vláda dnes přijala návrh policejního prezidenta na systemizaci příslušníků Policie České republiky pro zajištění úkolů. Vláda vyslovila souhlas s návrhem policejního prezidenta na 38 990 služebních míst, jedná se o počet, který je o 1 385 služebních míst nižší než počet služebních míst stanovený pro rok 2012. Navrhovaný počet služebních míst je o 209 vyšší oproti skutečnému stavu policistů, jejichž počet k 1. srpnu 2012 činil 38 787 policistů. Systemizace také pojmenovala průměrný služební příjem policisty, který dělá 30 616 korun pro rok 2013. Pro zajištění hospodaření policie s omezeným rozpočtem na služební příjmy v roce 2013 ministři souhlasili s návrhy policejního prezidenta: snížení počtu vedoucích příslušníků na úrovni krajských ředitelství policie v rámci útvarů policie s celostátní působností a v Policejním prezidiu České republiky, omezení potřeby přesčasové služby v policii nad 150 hodin ročně, vytvoření podmínek pro alternaci služebních míst místy pracovními zejména v oblasti správních činností policie, další snížení počtu služebních míst na policejním prezidiu. Současně vláda odsouhlasila návrh generálního ředitele hasičského sboru, kdy celkový počet služebních míst příslušníků hasičského záchranného sboru včetně počtu míst příslušníků zařazených v zálohách pro rok 2013 se navrhuje stanovit usnesením vlády na 9 330. Snížení systémového počtu služebních a pracovních míst bude dosaženo provedením výrazných racionalizačních opatření v řídící struktuře sboru a změnou organizační struktury v technických, vzdělávacích a účelových zařízeních Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Snížení počtu služebních míst v rámci nevýjezdové části sboru pak umožní doplnit početní stavy příslušníků v jednotkách tak, aby na požárních stanicích bylo reálné vykonávat službu alespoň v minimálním počtu stavu příslušníků ve směně, aniž by do služby byli povoláváni příslušníci mimo rámec svých řádných směn, čímž dojde k odstranění podstatné části přesčasové práce. Takže děkuji.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Já, když dovolíte, tak ještě doplním ty informace k metanolu a k věcem, které s tím souvisí, protože Státní zemědělská a potravinářská inspekce od konce minulého týdne se opravdu maximálně věnuje té situaci a všech 215 inspektorů, které máme, vyslala do terénu, aby kontrolovali situaci. Do této doby bylo zkontrolováno více jak 1 400 provozoven, bylo odebráno zhruba 115 vzorků, přičemž zhruba z 34 máme výsledky, které potvrzují zatím nezávadnost, ale je nám jasné, že to k čemu došlo, protože nejsme schopni odhadnout množství a velikost, v tuto chvíli je jediné snad jasné, byť o tom spekulujeme, že to není výroba nějaké pokoutní malé dílny, ale že ten rozsah bude větší, proto naši inspektoři budou nadále ve spolupráci s celým tím týmem, tak jak byl dnes jmenován, spolupracovat a kontrolovat provozovny. Chtěl bych i občany a ostatní ujistit, že zhruba měsíce nebo týdny připravujeme i systémovou změnu v oblasti kontrol kvality potravin, neboť jak jistě víte, ten kontrolní systém u nás je průřezově resorty, od ministerstva průmyslu a obchodu přes ministerstvo zemědělství a ministerstvo zdravotnictví. My do budoucna připravujeme zjednodušení toho kontrolního systému, tak aby zejména Státní zemědělská a potravinářská inspekce mohla kontrolovat nejenom potraviny od jejich prvovýroby přes výrobu a kamenný obchod, ale i ty oblasti, které se dnes jeví jako velmi kritické, a to je oblast otevřeného typu stravování, to znamená, všechny ty stánky, maloobchody, tržnice a podobně, tak abychom byli schopni minimalizovat riziko, které nelze úplně vymýtit, nicméně nějakou cestu k jeho minimalizování tady máme.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Mě zaujal výrok pana ministra Hegera, že ta prohibice, nebo to omezení teď na stánky by se rozšířilo plošně, pokud se rychle neobjeví zdroj těch otrav, jestli jsem to dobře pochopil, jaký tam máte ten časový limit, kdy se o tom rozhodne? Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Já to nemohu teď závazně říct, ale rozhodně o tom budeme dále diskutovat hned zítra, bude záležet na tom, budou-li hlášeny další výskyty onemocnění, kde, a samozřejmě přicházejí průběžně informace od policie, tak ty také budou vyhodnocovány.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: K případným dalším rozhodnutím bude přikročeno samozřejmě na základě analýzy nových faktů, to znamená, nápadu onemocnělých, dalších tedy, ty v tuto chvíli nejsou známy, postupu policie z hlediska toho, zda se podaří identifikovat ten zdroj, a samozřejmě i inspekčních orgánů jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce, celníci a podobně.

Mediafax, Jan Drahorád: Já mám nejdřív dotaz, kolik je tedy oficiální počet zemřelých na otravu metanolem, protože četl jsem plno dohadů, že je jich patnáct, devět, jaká jsou tedy ta oficiální čísla? Pak by mě zajímalo, jak probíhala debata okolo státního rozpočtu, případně dají se na základě dnešního jednání očekávat nějaké změny v předloženém rozpočtu? A poslední dotaz, ten je k aktualizaci státní energetické koncepce, která se sice dnes odložila, ale ráno byla před Úřadem vlády demonstrace proti této koncepci, někteří z organizátorů říkali, že by se ještě před schválením této koncepce mělo udělat posouzení vlivu na životní prostředí, plánuje se toto provést, kdy by případně mohla být tato koncepce schválena? Děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Tak pokud jde o ta čísla, tak ta se dnes během dne měnila, to poslední, které se dostalo ke mně ze zdrojů policejních, je že těch zemřelých je čtrnáct, já musím ale říct, že ta čísla je potřeba brát trošku s rezervou, to potvrzení toho úmrtí soudní pitvou trvá dva tři dny, takže jaksi ta čísla se mohou v jednotkách měnit.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče rozpočtu, tak vzhledem k tomu, že na výdajové straně je to více než tisíc sto miliard korun, tak lze předpokládat, že vláda se shodne pouze na kosmetických strukturálních přesunech v řádech maximálně stovek miliónů, maximálně miliard, předpoklady že by se mohly přesouvat desítky miliard nebo dvouciferné miliardy jsou úplně mimo realistický rámec. Co se týče koncepce energetiky, to je závažný dokument, který si zaslouží podrobnou diskusi. Byl velmi podrobně diskutován i s odbornou veřejností, vláda se jím zabývala velmi poctivě. Bude o něm jednat i na dalších jednáních vlády České republiky. Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem. Tam je tisíce a tisíce jednotlivých položek, úkonů. To tedy musím říci, že mne jako myšlenka fakt nenapadla, že bychom něco takového dělali, u koncepčních materiálů se, mimochodem, nikdy nic takového nedělá, to není žádný konkrétní projekt, to není výstavba elektrárny nebo nějakého energetického podniku, tam je to na místě. Tady se jedná o koncepční politický dokument.

Český rozhlas, Martina Spěváčková: Já bych měla tři otázky na vás, pane premiére, první je jestli jste během dnešního jednání mluvil i s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem o těch vašich různých názorech na zahraniční politiku, on včera vás celkem ostře kritizoval za ten váš projev na strojírenském veletrhu a řekl, že si to bude chtít s vámi ještě vyjasnit, tak jestli jste o tom mluvili a s jakým výsledkem? Druhá potom je, zítra bude šéf poslanců ODS mluvit s těmi šesti nespokojenými poslanci, kdy vy se zapojíte do toho jednání nebo jestli počkáte na nějaký ten výsledek, prostě jak to bude probíhat? A poslední je, co říkáte na tu iniciativu za přímou volbu poslanců?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: S panem ministrem Schwarzenbergem jsme nemluvili na toto téma, ale při dnešním velmi hektickém programu vlády to není nic překvapivého. Nicméně já bych doporučil všem kritikům mého vystoupení, aby ho přečetli celé, kde jednoznačně říkám, že vůbec nepřipadá v úvahu výměna proexportní politiky za opuštění politiky lidských práv, že obhajoba lidských práv musí zůstat jednou z klíčových komponent naší zahraniční politiky. Že pouze chci, abychom apelovali na ty případy, kdy ty případy jsou toho hodny, abychom se jich zastávali, plus abychom v některých věcech prostě jsme nebyli papežštější než papež. Podívejme se, jak se v některých záležitostech chovají jiné členské země EU, a myslím si, že my bychom z tohoto pohledu měli také se chovat podobně. Co se týče jednání okolo konsolidačního balíčku, já musím říci, že nadále platí to, že jsme připraveni jednat, nicméně tato koalice se nemění na čtyřkoalici, je to záležitost, která je v tuto chvíli uvnitř poslaneckého klubu ODS, čili je logické, že se řeší na platformě poslaneckého klubu ODS, já samozřejmě jako předseda ODS z těchto věcí nejsem vyňat, nicméně tím klíčovým tělesem je poslanecký klub ODS, nejsme čtyřkoalice ODS, TOP 09, LIDEM a těch šesti poslanců, to tedy skutečně nejsme. A třetí otázka byla přímá volba poslanců. Já osobně to považuji za velmi podnětnou iniciativu, mimo jiné i jako člověk, který zpravidla kandidoval vždy na čelných nebo vedoucích místech té kandidátky čili nastavoval přímo svůj obličej a svá záda voličům, nebyl schovaný za někým, tak s tím nemám vůbec žádný problém a myslím si, že přímá volba poslanců, to znamená 200 jednomandátových obvodů, by mohla řešit jistý problém pocitu odtrženosti politické reprezentace od voličů, od toho, že vlastně ani svým hlasem neví, koho volí, oni znají zpravidla jenom lídra kandidátky, zvláště když jim někdo vtipně doporučí, aby kroužkovali poslední čtyři, tak je z toho potom totální galimatyáš, lidé vůbec netuší, koho svým hlasem do té sněmovny vysílají. Čili já jsem velkým zastáncem jednomandátových volebních obvodů, většinového systému, koneckonců ODS toto – a musím říct velmi osaměle – hlásá prakticky po celou dobu své existence, čili dojde-li tady k posunu, budu to jenom vítat a jsem připraven se této diskuse velmi intenzivně zúčastnit.

Reuters: Dobrý den, já bych měl otázku, pane premiére, na vás. Dneska bylo živo i na evropské půdě, pan předseda Evropské unie Barroso měl zásadní projev, ve kterém zazněly dvě věci, jednak že Evropa by měla směřovat k federaci národů nebo federaci států, tak jestli byste se mohl k tomu vyjádřit? Druhá věc tam byla, jakýsi další pokrok možná k té bankovní unii, která by měla možná zahrnovat nejen státy eurozóny, ale měla by nějak dopadat na finanční ústavy v širší Evropské unii a s tím bych možná spojil podotázku, jestli to nějak bude už komentovat pan ministr financí teď na neformálním Ekofinu v pátek a v sobotu? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci a jistě to doufám pochopíte, že vzhledem k tomu, co jsme dnes řešili na jednání vlády včetně závažné kauzy kolem otrav metylalkoholem, tak jsem neměl možnost se seznámit s projevem pana předsedy Evropské komise Barrosa, nicméně neřeknu nic překvapivého, já zastáncem posunu k evropské federaci nejsem, nemyslím si, že Evropa je na to zralá, aby se zde vytvářel stát, musí tam především existovat politický národ a nic takového jako politický národ neexistuje. Nicméně diskuse na toto téma budou určitě běžet a jsou standardní součástí politické diskuse o evropských otázkách. Co se týče bankovní unie, tou jsme se dnes zabývali, protože jsme schvalovali mandát pro ministra financí na jednání Ekofinu, byť neformální. Musím říci, že názor vlády a České národní banky je prakticky totožný. Byl zpracován společný poziční dokument České národní banky, ministerstva financí, Úřadu vlády a ministerstva zahraničních věcí a my jsme ve vazbě na bankovní unii velmi ostražití, mimo jiné i proto, že oslabení národních regulátorů, národních dohledů za situace, kdy tady máme velmi kvalitně fungující Českou národní banku není něco, co bychom viděli jako přínos a zvláště v naší situaci, kdy devadesát pět procent bankovního trhu v naší zemi je v rukou dcer zahraničních bankovních matek, tak je to věc, ze které musíme vycházet při těch analýzách jako z věci, kde nemůžeme připustit, aby byla poškozena česká ekonomika, plus samozřejmě my máme zájem, aby nebyl poškozen společný evropský trh finančních služeb a aby tam kde dochází k nějakému transferu odpovědnosti, tak také aby tam byl i transfer pravomocí a naopak. Takže ten názor vlády a České národní banky je velmi opatrný, velmi skeptický.

ČTK, Aleš Sosnovský: Dobrý den, měl bych otázku na pana ministra zemědělství, on mluvil o těch výsledcích těch kontrol, o tom, že probíhají a už jsou známy nějaké vzorky, mě by zajímalo, jestli má informace o tom, jak to vypadá s tou likérkou Drak, která byla jako první zmíněná v té kauze, jestli už má výsledky té inspekce z téhle likérky?

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Sám jsem se o to zajímal, protože je to kauza, která je může hodně poškodit v případě, že se ničeho nedopustili, zatím jejich výsledky nemám.

Česká televize, Barbora Peterová: Já mám dva dotazy, jeden na pana premiéra k rozpočtu, proběhla zpráva, že ministerstvům chybí miliarda na spolufinancování evropských fondů, jestli je to podle vás vhodná strategie jak šetřit? A druhá otázka k ministryni kultury paní Aleně Hanákové, jak podle vás zvládá situaci v Národním divadle, jestli dostatečně vysvětlila důvody pro odvolání pana Černého a jestli třeba i vy neuvažujete o jejím odvolání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci ano, rozpočet je velmi napjatý. Je skutečností, že nejsou plně uspokojeny požadavky resortů na kofinancování evropských programů, když tady jenom čirou náhodou mám vedle sebe pana ministra zemědělství, tam je to například něco přes jednu miliardu v oblasti rozvoje venkova. Mimochodem to jenom nasvědčuje tomu, že takové ty teoretické akademické řeči, že se bez toho konsolidačního balíčku obejdeme, že je možné škrtat tu šestnáct, tu dokonce dvacet pět miliard, myslím si, že se míjí s rozpočtovou realitou. Pokud nechceme dramaticky utlumit vládní spotřebu a tím dále pracovat ve prospěch ekonomické recese, tak ten konsolidační balíček je absolutní alfou a omegou vůbec možnosti schválit rozpočet České republiky na příští rok. S tím, že samozřejmě máme obrovské rezervy v čerpání těch fondů, to znamená tam kde by došlo k tomu, že danému resortu by se nedostávaly prostředky na kofinancování, protože by čerpal velmi dobře, excelentně, tak samozřejmě vláda příslušným rozpočtovým opatřením může tu danou kapitolu posílit, bohužel my se trochu díváme skepticky na ty možnosti, když vezmeme všechny operační programy, tam bude docházet k velkým korekcím a ne vždy asi úspěšnému čerpání, takže jistý prostor v rámci těch kofinancování mezi resortními kapitolami tam je, čili to budeme řešit v průběhu roku v případě nutnosti. Co se týče Národního divadla a paní ministryně Hanákové, já se obávám, že ta situace nevypadá dobře a jsem si jist, že paní ministryně bude muset přesvědčivěji argumentovat a intenzivněji jednat, aby obhájila svůj krok. Já v tuto chvíli nevidím jeden jediný důvod, proč vydávat nějaké hrozivé mručení nebo něco podobného a už vůbec ne prostřednictvím tiskové konference, nicméně ty rezervy tam jsou a jsou skutečně velké a paní ministryně, jak jsem již říkal, bude muset přesvědčit, že ten krok byl udělán správným způsobem.

TV Nova, Adam Halmoši: Dobrý den, já bych měl dotaz jednak na pana ministra zdravotnictví, kdy naposledy byla tady takováto alespoň částečná prohibice a hlavně co hrozí za její porušení, aby si prostě ti, kterých se to týká, neřekli, tak si tady nalejeme, rozlejeme to lidem, vždyť nám za to hrozí v uvozovkách pár korun pokuty. Na pana premiéra, jestli je v tuto chvíli důvod k nějakým větším obavám a panice, pokud se potvrzuje i to, že už v tuto chvíli byl ten alkohol zakoupen i v kamenných prodejnách případně i třeba z vodky renomovanější značky? Na pana ministra Kubiceho, zda už ví od policie, odkud vlastně by ten zdroj mohl pocházet a na pana ministra zemědělství, zda by to mohlo být z Polska? Stačí mi stručně, děkuji.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Tak já si dovolím začít s tím prvním dotazem. Hrozí pokuty, já v tuto chvíli nedokážu říct přesně kolik, ale rozhodně tedy hrozí zavření té provozovny také, pokud té výzvy nebude…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Plus já bych dodal, pane ministře, je to trestný čin, bylo vyhlášeno mimořádné opatření a bylo by to maření úředního úkonu ze strany toho, kdo by přesto rozléval alkohol, přestože je to zakázáno.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: To samozřejmě také, ale to co jsem jmenoval já, tak je otázkou nějakého přestupkového řízení, které je daleko rychlejší a my bychom ho použili. Pokud je mi známo tak prohibici, v uvozovkách prohibice, prosím, takováto dočasná operativní nebyla z důvodů rizika otravy alkoholem u nás vyhlášena, běžně se stává, že jsou stahovány některé závadné potraviny z trhu, my máme s tím zkušenosti s léky, tam je na to dokonce vypracovaný přesný systém farmakovigilance a reakce státního zdravotního ústavu. Jinak tedy musím říct, že poslední, co já si pamatuji, jako občan Heger ve smyslu této otázky jaksi prohibice, bylo za minulých dob socialismu zákaz čepování alkoholu a vůbec všech alkoholických nápojů v době těsně před volbami a během voleb, kdy by to mohlo narušit tehdejší jednotu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že samozřejmě státní orgány, které to mají na starosti, tak pracují velmi intenzivně, říkal jsem, že i ty represivní uniformované složky v podobě Policie České republiky, v podobě celníků, tak velice intenzivně na této věci spolupracují. V tuto chvíli je potřeba skutečně vyčkat policejního šetření. Policie dělá všechno pro to, aby identifikovala zdroj, protože pokud identifikuje zdroj, tak z toho lze potom do značné míry zjistit, o jaký zásah na trhu alkoholických nápojů se jedná. Já v tuto chvíli mohu jenom zopakovat svůj apel na to, že je potřeba být nesmírně opatrný při konzumaci lihovin. Řekl bych, že obecně, v tomto případě doslova a do písmene platí, že pokud nebudeme konzumovat lihoviny, tak tím skutečně děláme něco pro své zdraví. A mohu jenom znovu ujistit, že všechny příslušné orgány, policie, celní služba, Státní potravinářská a zemědělská inspekce, Česká obchodní inspekce dělají všechno pro to, aby tato věc byla vyřešena, včetně hygieniků samozřejmě.

Jan Kubice, ministr vnitra ČR: Policie a především služba kriminální policie a vyšetřování ten případ vyšetřuje. V současné době na tom pracuje asi sto policistů služby kriminální policie a vyšetřování na krajích, plus policisté policejního prezidia, analytici a další. Policie postupuje pod dozorem státního zastupitelství a v současné době uvolňuje informace, které uvolnit může. A co vím, já jsem celý den seděl na vládě, ale co vím, tak náměstek pro trestní řízení řekl, že to vypadá na jeden zdroj, ale to jsem četl na internetu. Takže veškeré informace státní zastupitelství a služba kriminální policie a vyšetřování, náměstek Kučera.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Já k otázce na původ této látky, myslím, že nelze vyloučit, že původ je i ze zahraničí. Nemám detailní informace z vyšetřovacího protokolu Policie České republiky, ale určitě to nemůžeme vyloučit a dokonce nemůžeme ani říct, jak velké množství to může být, proto děláme takováto mimořádná opatření, protože nikdo si nemůže být jistý tím, jestli jde o jednu cisternu nebo dvě, nebo jestli jde o dva barely, to prostě v tuto chvíli nikdo z nás neumí říct. Situace se může ještě dramaticky zhoršit.

Bloomberg, Laďka Bauerová: Dobrý den, jenom kratičký dotaz na pana premiéra, chtěla jsem se zeptat, jestli se vláda nějak zabývala navrhovaným zákonem Evropské unie o CO povolenkách, tam bude docházet k nějakým změnám.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, my jsme se dnes zabývali na jednání vlády ve formátu výboru pro Evropskou unii návrhem změny harmonogramu prodeje povolenek, což vypadá jako technický krok ze strany Evropské komise tento návrh, nicméně on má své dopady do celé řady sektorů, takže vláda v tomto dala mandát ministru životního prostředí, aby byli ve spolupráci s dalšími zeměmi řekl bych velmi opatrní na to, že se z našeho pohledu nejedná pouze o změnu harmonogramu těchto povolenek, ale že je to skutečně zásah do toho transparentního trhu, kde je cena tvořena aukcemi, a tady prostě někdo se snaží zvenku, protože má pocit, že ty povolenky jsou příliš levné, tak úpravou harmonogramu to změnit, takže to je věc, která se nám příliš nelíbí a patříme k zemím, které hodnotí tento krok velmi skepticky.

Bloomberg, Laďka Bauerová: Znamená to tedy, že Česká republika bude jednou ze zemí, která s tím nebude souhlasit, která to nepodpoří nebo je to stále v jednání?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V tuto chvíli není samozřejmě ta definitivní verze, nicméně je spíše pravděpodobné, že budeme patřit mezi ty země, které tento návrh nepodpoří.

iDNES.cz: Dobrý den, pane premiére, vy jste se tady poměrně řekněme ne úplně lichotivě vyjádřil o ministryni kultury, chtěl jsem se zeptat, jestli má od vás žlutou kartu nebo dokdy musí provést nějakou nápravu, tak aby přesvědčila veřejnost řekněme i umělce a vlastně všechny, které zajímá co se děje v Národním divadle, že to co koná ministerstvo kultury, koná správně? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já teď tady nechci používat fotbalové terminologie, zvláště když mluvíme o dámě, to za prvé. Za druhé, každý kdo tu situaci sleduje, tak ji nemůže přijmout jako situaci, která je v pořádku, takže já pevně věřím, že paní ministryně udělá všechno pro to, aby tuto situaci vyřešila a zvládla nejenom ku prospěchu ministerstva kultury, ale i Národního divadla.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, čas pro tiskovou konferenci se dovršil, děkujeme vám za účast a přejeme vám hezký večer.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Na shledanou.