Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1. 10. 201210:53

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2013 v souladu s §4, §19 a § 20 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.


Žádosti přijímá MŠMTnejpozději do 22. října 2012, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva.

Dokument ke stažení v příloze nebo ZDE.