Dokumenty 1 až 10 z 50

9. 3. 2017

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR představil TV spoty kampaně „To je rovnost!“

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve čtvrtek 9. března 2017 představil druhou etapu kampaně To je rovnost!. Novináři na tiskové konferenci shlédli televizní spoty upozorňující na domácí násilí a možnosti slaďování pracovního a soukromého života.

celý text zprávy

9. 3. 2017

Kampaň "To je rovnost!" - videospoty

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve čtvrtek 9. března 2017 představil druhou etapu kampaně To je rovnost!. Její součástí jsou televizní spoty upozorňující na domácí násilí a možnosti slaďování pracovního a soukromého života.

celý text zprávy

19. 12. 2016

Národní rozvojový program mobility pro všechny - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2018

Informace důležitá zejména pro obecní a městské úřady a další zájemce o dotace:

celý text zprávy

21. 10. 2016

Zpráva Muži a násilí v České republice

Oficiální statistiky ukazují, že muži jednoznačně dominují ve všech sledovaných oblastech kriminality. Co se týče celkové kriminality v České republice, muži tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů.

celý text zprávy

12. 10. 2016

SIMPLE STEPS - nový výukový balíček pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Vládní výbor pro zdravotně postižené osoby (VVZPO) představuje novinku – českou verzi SIMPLE STEPS. Jedná se o multimediální výukový balíček určený pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Skládá se z knihy, CD a DVD, odkazuje i k dalším online materiálům. Cílem těchto materiálů je pomoci rodičům lépe porozumět autismu a chování jejich dítěte.

celý text zprávy

7. 7. 2016

Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2015 na vědomí usnesením vlády ze dne 7. července 2016 č. 626 (čj. 862/2016).

celý text zprávy

30. 6. 2016

Analýza diskuse „Zkušenosti z porodnic“ založené Ministerstvem zdravotnictví na Facebooku

Výzkumná zpráva pro Pracovní skupinu k porodnictví Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

celý text zprávy

18. 5. 2016

Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) v roce 2015

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dle jen „Výbor“) za rok 2015.

celý text zprávy

9. 2. 2016

Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

celý text zprávy

11. 11. 2015

Vyhlášení výtvarné soutěže na téma boje s korupcí

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlašuje z pozice předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí výtvarnou soutěž pro děti.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 50