Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Dokumenty 11 až 20 z 34

11. 8. 2016

Zapojte se do veřejného připomínkování návrhu strategického dokumentu Česká republika 2030

Česká republika 2030 je koncipována jako zastřešující strategický dokument a navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky z roku 2010. Stanovuje dlouhodobé priority rozvoje do roku 2030, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. První návrh dokumentu je nyní otevřen k veřejnému elektronickému připomínkování.

celý text zprávy

30. 5. 2016

Zahájení Evropského týdne udržitelného rozvoje 2016

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Ekosystémy"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Ekosystémy", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil v pondělí 9. května 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 5. května 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Lidé a společnost, které nám umožní uspět v 21. století", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 28. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Udržitelný rozvoj sídel"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Udržitelný rozvoj sídel", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 21. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Chytrý, udržitelný a odolný hospodářský model", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 14. dubna 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj)

Oddělení pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Informačním Centrem OSN uspořádalo Workshop Spojme síly na sociálních sítích (nejen pro udržitelný rozvoj). Akce se uskutečnila 12. 4. 2016 v prostorách Informačního Centra OSN v Praze.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Školení ke globálním megatrendům s expertkou OECD Angelou Wilkinson

Ve dnech 6. a 7. dubna 2016 se uskutečnil workshop s názvem “Využití konceptu globálních megatrendů pro efektivní zacílení tvorby strategií a politik ve veřejné správě a samosprávě”. Akci uspořádalo Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 34