Aktuality

Dokumenty 1 až 10 z 27

9. 9. 2022

Národní konference Závislostní politika měst a obcí 2022

Přihláška k účasti a program konference.

celý text zprávy

5. 9. 2022

CZ PRES: Setkání národních protidrogových koordinátorů

Dne 7. září 2022 se v Praze konalo setkání národních protidrogových koordinátorů zemí Evropské unie, které se uskutečnilo při příležitosti českého předsednictví Radě Evropské unie.

celý text zprávy

1. 9. 2022

Přemístění Odboru protidrogové politiky ÚV ČR

Od 1.září 2022 je pracoviště Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na nové adrese.

celý text zprávy

12. 7. 2022

Rada vlády schválila Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2022

Tiskovou zprávu, souhrn a plné znění Zprávy o digitálních závislostech jsme zveřejnili - najdete je pod záložkou Pro média.

celý text zprávy

23. 5. 2022

Nový statut Rady vlády zveřejněn

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky působí od 18. května 2022 pod novým názvem: Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

6. 4. 2022

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 byla zveřejněna 6. 4. 2022

Souhrnná zpráva je hlavní zprávou z nově koncipovaného informačního balíčku zpráv o závislostech. Byla v této podobě zpracována poprvé.

celý text zprávy

16. 3. 2022

Pomoc v ČR pro lidi užívající alkohol, drogy, hrající hazardní hry a s dalšími závislostními problémy

Leták v ukrajinštině a češtině, vytvořený A.N.O. - Asociací nestátních organizací ve spolupráci se Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

2. 12. 2021

První národní konference o nelegálních návykových látkách: Roste počet lidí užívajících drogy rizikově, více uživatelů vyhledává adiktologické služby

Odbor protidrogové politiky uspořádal ve čtvrtek 2. prosince 2021 národní konferenci o nelegálních návykových látkách, na které vystoupili přední domácí i zahraniční odborníci z oboru adiktologie a zástupci partnerských institucí. Konference Nelegální návykové látky 2021, která probíhala kvůli epidemiologické situaci on-line, se zúčastnilo přes 250 hostů. Konference se věnovala současné situaci v oblasti užívání nelegálních návykových látek v ČR ve světovém i evropském kontextu.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 27