Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 41 až 50 z 78

Usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 450

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 14

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 463

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 24. května 2010 č. 363

k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2010 č. 191

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 1. února 2010 č. 92

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 11. ledna 2010 č. 40

o Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a k návrhu na odvolání a jmenování některých členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2009 č. 1351

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 21. září 2009 č. 1215

o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2009 č. 971

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 78