Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 41 až 50 z 65

Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2009 č. 9

ke Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 16. prosince 2008 č. 1603

k návrhu Dodatku č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. a) bodu 6 zákona č. 171/1991 Sb.

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 3. září 2008 č. 1110

o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2008 č. 397

k přípravě návrhu věcného záměru zákona o nestátních neziskových organizacích

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2008 č. 692

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 291

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006 a Posouzení systému udělování dotací nestátním neziskovým organizacím

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 15. října 2007 č. 1154

o Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2007 č. 631

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 19. července 2006 č. 872

o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025, o návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 65