Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 11 až 20 z 91

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.

celý text zprávy

Státní politika vůči NNO na léta 2015 - 2020

Schválená verze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020

celý text zprávy

Dílčí studie ke Státní politice vůči NNO na léta 2015 - 2020

Dílčí studie k připravované Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020

celý text zprávy

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 25. května 2015.

celý text zprávy

Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací

ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (aktualizováno)

celý text zprávy

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2013 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 4. června 2014.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 91