Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 11 až 20 z 85

Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací

ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (aktualizováno)

celý text zprávy

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2013 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 4. června 2014.

celý text zprávy

Úplné znění Hlavních oblastí státní dotační politiky

vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014

celý text zprávy

NIF 2012

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2012

celý text zprávy

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 5. června 2013.

celý text zprávy

NIF 2011

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2011

celý text zprávy

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2011 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 13. června 2012.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 85