Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 21 až 30 z 86

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2011 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 13. června 2012.

celý text zprávy

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011

Dokument byl zpracován sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vládě byl předložen pro informaci na její schůzi dne 13. června 2012.

celý text zprávy

Příručka pro projekty realizované v partnerství

Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ“ financované z projektu technické pomoci OP LZZ „Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ 2008 – 2015“, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

celý text zprávy

Závěrečná zpráva

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011

celý text zprávy

NIF 2010

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2010

celý text zprávy

Doporučení CM/Rec(2007)14

Doporučení CM/Rec(2007)14 Výboru ministrů členským státům o právním statutu nevládních organizací v Evropě

celý text zprávy

Analýza daňových výhod pro NNO

Analýza aktuálních daňových zvýhodnění pro nestátní neziskové organizace a jejich využitelnosti jednotlivými typy nestátních neziskových organizací a konkrétních dopadů do ekonomiky těchto nestátních neziskových organizací

celý text zprávy

Zaměření budoucí kohezní politiky

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013

celý text zprávy

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2010

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 86