Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 31 až 40 z 86

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010

Dokument byl zpracován sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vládě byl předložen pro informaci na její schůzi dne 9. března 2011.

celý text zprávy

NIF 2009

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2009

celý text zprávy

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2009

celý text zprávy

Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Verze věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti, schválená usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 363.

celý text zprávy

Vysvětlující memorandum

k doporučení zn. CM/Rec (2007) 14 Výboru ministrů pro členské státy týkající se právního statutu nevládních organizací v Evropě

celý text zprávy

Rozbor financování nestátních neziskových organizací

z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 86