Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 31 až 40 z 91

Doporučení CM/Rec(2007)14

Doporučení CM/Rec(2007)14 Výboru ministrů členským státům o právním statutu nevládních organizací v Evropě

celý text zprávy

Analýza daňových výhod pro NNO

Analýza aktuálních daňových zvýhodnění pro nestátní neziskové organizace a jejich využitelnosti jednotlivými typy nestátních neziskových organizací a konkrétních dopadů do ekonomiky těchto nestátních neziskových organizací

celý text zprávy

Zaměření budoucí kohezní politiky

Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013

celý text zprávy

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2010

celý text zprávy

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010

Dokument byl zpracován sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vládě byl předložen pro informaci na její schůzi dne 9. března 2011.

celý text zprávy

NIF 2009

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2009

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 91