Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 41 až 50 z 91

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2009

celý text zprávy

Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Verze věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti, schválená usnesením vlády ze dne 24. května 2010 č. 363.

celý text zprávy

Vysvětlující memorandum

k doporučení zn. CM/Rec (2007) 14 Výboru ministrů pro členské státy týkající se právního statutu nevládních organizací v Evropě

celý text zprávy

Rozbor financování nestátních neziskových organizací

z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008

celý text zprávy

NIF 2008

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008

celý text zprávy

Projev náměstka ministra pro lidská práva

Projev náměstka ministra pro lidská práva Mgr. Czeslawa Walka, přednesený na vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dne 15. září 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

celý text zprávy

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008

celý text zprávy

Informace o realizaci Hlavních oblastí 2008

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008

celý text zprávy

Evaluace Opatření 3.3 SROP

Evaluace Opatření 3.3 "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů" Společného regionálního operačního programu. Zpracovatelé: Tima Liberec, s.r.o., EVASCO s.r.o., CpKP střední Morava, o.s.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 91