Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 41 až 50 z 86

NIF 2008

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008

celý text zprávy

Projev náměstka ministra pro lidská práva

Projev náměstka ministra pro lidská práva Mgr. Czeslawa Walka, přednesený na vypořádání připomínek nestátních neziskových organizací k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti dne 15. září 2009 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

celý text zprávy

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008

celý text zprávy

Informace o realizaci Hlavních oblastí 2008

Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008

celý text zprávy

Evaluace Opatření 3.3 SROP

Evaluace Opatření 3.3 "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů" Společného regionálního operačního programu. Zpracovatelé: Tima Liberec, s.r.o., EVASCO s.r.o., CpKP střední Morava, o.s.

celý text zprávy

Přehled legislativy pro NNO - aktualizováno

Přehled právních norem, týkajících se fungování nestátních neziskových organizací. Materiál zpracovala Ing. Marie Hladká z Centra pro výzkum neziskového sektoru.

celý text zprávy

Rozbor financování nestátních neziskových organizací

z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

celý text zprávy

Informace o VPO

Informace o průběhu prací na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

celý text zprávy

NIF 2007

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 86