Pro média

Dokumenty 11 až 20 z 95

Hraní hazardních her se přesouvá do prostředí internetu, v roce 2017 byla více než třetina peněz vložena on-line

PRAHA, 31.07.2018 – Aktuální data z výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády, ukazují, že v roce 2017 již byla více než třetina všech peněz vložených do hazardních her vložena v on-line prostředí. Objem vsazených peněz meziročně vzrostl o 14 %, objem prohraných peněz o 1 %. V ČR je přibližně 500 tisíc hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství, z nich až kolem 100 tis. ve vysokém riziku. Problémoví hráči trpí depresemi, úzkostmi, sebevražedností, průměrný hráč v léčbě prohrál za život přes 1,1 mil. Kč a zadlužil se do výše necelých 800 tis. Kč. Podíl problémových hráčů, kteří se dostanou do léčby, je stále poměrně nízký, ale nabídka služeb se postupně rozšiřuje. S prevencí a vyhledáním léčby mají pomoci i sami provozovatelé hazardních her, kterým to od roku 2017 nařizuje zákon.

celý text zprávy

1,5 milionu lidí má v ČR nakročeno k závislosti na alkoholu. Pomoci mají i nové národní stránky alkohol-škodí.cz

PRAHA, 20.07.2018 – Je pro Českou republiku za pět minut dvanáct? 1,5 milionu lidí má nakročeno k závislosti na alkoholu. Letní festivaly a dovolené jsou v plném proudu a jak se ukázalo, Češi je často prožívají se skleničkou něčeho silnějšího v ruce. Roční spotřeba čistého alkoholu je až 12 litrů na osobu. Podle tabulek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se dělíme o 2. místo s Francií, celkově vede Litva s 13 litry. Dosavadní řešení nadměrného užívání alkoholu v Česku je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila nedostatečné. K akci vyzývá Čechy také Světová zdravotnická organizace (WHO). Jednou z informačních pomocí by měly být nové národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu www.alkohol-skodi.cz, které spustilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

celý text zprávy

Je na čase změnit přístup Čechů k alkoholu a tabáku, integrovat nové fenomény a být více aktivní na mezinárodní scéně, uvádí Vobořil

PRAHA, 27.06.2018 – Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil představil na sympoziu o budoucnosti protidrogové politiky směřování a úkoly nové Národní strategie na období 2019-2027. Po osmiletém působení na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády a v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jindřich Vobořil z pozice národního koordinátora odchází a chce prosadit nový přístup ve věcech drog. Odmítá příklon k represi i prohibici a prosazuje princip snižování rizik a škod. Zároveň chce více řešit zdanění legálních drog, omezit jejich nabídku především pro mladší 18 let a zajistit cílenou prevenci a pomoc závislým. Národní strategie bude sledovat i fenomén zneužívání farmaceutik či návykové chování v prostředí nových technologií.

celý text zprávy

Zveřejnění výsledků Evropské zprávy o drogách 2018

PRAHA, 07.06.2018 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zaznamenalo opětovný vzestup kokainu na dynamickém trhu s drogami a další trendy na drogovém trhu. Evropská zpráva o drogách 2018 se zabývá dostupností drog a drogovým trhem, výskytem a vývojem v oblasti užívání drog a zdravotními problémy spojenými s užíváním drog. Její výsledky prezentoval vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a analytička EMCDDA Linda Montanari na tiskové konferenci v Praze (souběžně s výsledky v Lisabonu).

celý text zprávy

Česká obchodní inspekce s národním protidrogovým koordinátorem na kontrole supermarketů: vodku si děti koupí snadno

PRAHA, 30.05.2018 – Po letech padl zákaz využívat při kontrolách nezletilé figuranty a inspektoři ČOI vyrazili do prodejen testovat obchodníky, jestli neprodávají dětem alkohol. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se kontrol účastnil.

celý text zprávy

Díky novému zákonu se počet provozoven hazardu snížil na 1200. Je ale třeba řešit nedostatečnou síť péče, upozornili odborníci na národní konferenci.

PRAHA, 15.05.2018 – Na letošní Národní konferenci Hazardní hraní v ČR více než sto zástupců odborné veřejnosti, neziskových organizací a státní správy bilancovalo zavedená regulativní opatření a jejich efektivitu, síť pomoci pro hazardní hráče a nedostatečné financování prevence a léčby. Národní protidrogový koordinátor Vobořil apeluje na rozšíření sítě služeb pro patologické hráče. Přestože v ČR máme až 100 tisíc patologických hráčů, ročně se jich do léčby přihlásí jen necelé tři tisíce.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala financování služeb a možnosti cenotvorby u alkoholu a tabáku

PRAHA, 13.04.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jde již o druhé jednání Rady vlády od rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev.

celý text zprávy

Substituční léčba pervitinu existuje. Hledejme cesty, jak ji zavést i u nás

PRAHA, 21.03.2018 – Užívání pervitinu v Česku je unikátní. Zatímco v Evropě převládá u problémových uživatelů heroin, u nás je to pervitin. Máme přes 34 000 problémových uživatelů pervitinu, což je 70 % české drogové scény. Substituční léčba pro uživatele pervitinu u nás dosud neexistuje, u uživatelů heroinu ano, ale je pro ně špatně dostupná a ve většině si ji musí hradit sami. Zavedení farmakologicky podporované léčby u pervitinu je v českých podmínkách velkou výzvou. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila by se v případě zavedení léčby zásadně změnila drogová scéna u nás.

celý text zprávy

Premiér navštívil adiktologická centra a jednal o efektivitě protidrogové politiky

PRAHA, 16.03.2018 – Předseda vlády Andrej Babiš navštívil v pátek 16. března 2018 adiktologická centra v Praze a v Mníšku pod Brdy. V doprovodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se zajímal o služby Kontaktního centra, Gambling ambulance i centra pro poskytování substituční léčby. Navštívil také terapeutickou komunitu a doléčovací centrum pro matky s dětmi.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky

PRAHA, 08.02.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jednání proběhlo na základě rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Tématem setkání bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 95