Pro média

Dokumenty 11 až 20 z 74

Koordinátoři z celé ČR diskutují aktuální otázky protidrogové politiky

PRAHA, 19.06.2017 - V Praze probíhá národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádá sekretariát RVKPP a zastřešuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Evropská agentura pro drogy upozorňuje na rostoucí hrozby, které přinášejí nové a zavedené látky

BRUSEL/PRAHA, 06.06.2017 - Rostoucí počet úmrtí v důsledku předávkování, trvalá dostupnost nových psychoaktivních látek a rostoucí zdravotní hrozba vysoce potentních syntetických opioidů patří mezi problémy, na které dnes upozornila agentura EU pro drogy (EMCDDA) u příležitosti zveřejnění své Evropské zprávy o drogách 2017: Trendy a vývojv Bruselu.

celý text zprávy

Protikuřácký zákon je jen jedním krokem ke změně atmosféry u nás

PRAHA, 31.05.2017 – Novela protikuřáckého zákona začala platit s 31. květnem, který je celosvětovým dnem boje proti kouření. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se nedomnívá, že by zákaz kouření v restauracích vyřešil celý společenský problém, kterým kouření je. Zákon vnímá jako jeden z dalších kroků, které by měly vést k celkové změně atmosféry v České republice. Proč?

celý text zprávy

Česko-německá spolupráce při řešení problémů s pervitinem

PRAHA/NĚMECKO, 09.05.2017 - Dvoudenní sympozium českých a německých expertů z oblasti státní správy, lékařské praxe a výzkumu hledá opatření a možnosti spolupráce mezi ČR a Německem v přístupu k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu (pervitinu).

celý text zprávy

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s vězeňskou službou spouští pilotní projekt distribuce kondomů ve věznicích

PRAHA, 21.02.2017 – Na základě zahraničních zkušeností a doporučení řady mezinárodních organizací se v České republice realizuje pilotní projekt distribuce kondomů a informačních materiálů ve vězení. Do projektu, na jehož financování se spolupodílí Evropská komise, je kromě České republiky zapojeno 17 dalších zemí. Na pilotním projektu distribuce kondomů spolupracují Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády a Vězeňská služba ČR. Cílem projektu je předcházet šíření infekčních onemocnění, zejména HIV/AIDS, mezi vězni.

celý text zprávy

Na nových krabičkách cigaret najdou Češi kromě obrázků a varování také informace o odvykání

Praha, 07.12.2016 – Počínaje dnešním dnem nedostane český kuřák v obchodech a trafikách jiné cigarety, než ty s obrázky. S novými obaly na krabičkách si ale mohou čeští kuřáci, kromě obrázků a zdravotních varování, všimnout i webových stránek www.koureni-zabiji.cz, na kterých mimo jiné zjistí, že tabák zabije až 50 % svých uživatelů a na nemoci s ním spojené v ČR umírá každoročně přes 15 tisíc lidí. Stránky si od září zobrazilo přes 64 tisíc lidí.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: Češi ve velkém konzumují alkohol a tabák, počet uživatelů nelegálních drog klesá

PRAHA, 24.11.2016 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu, tabáku a konopných látek v populaci zůstává dlouhodobě vysoká. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů však klesl ze 48 tisíc osob na 46,9 tisíc. Zatímco v roce 2014 aplikovalo drogy injekčně 45,6 tisíc uživatelů, v roce 2015 počet injekčních uživatelů poklesl na 43,9 tisíc. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je společností stále podceňována konzumace drog mezi dospívajícími a mladými dospělými a uživatelé drog jsou sociálně znevýhodňováni. Na problémy naráží ve velké míře např. i matky uživatelky drog.

celý text zprávy

Hazardní hraní nese sociální, zdravotní i ekonomické dopady. Řešení musí být jak v regulaci, tak v prevenci, léčbě a ochraně hráčů a jejich rodin

PRAHA, 21.11.2016 – Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016 otevřela otázky zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů hazardního hraní na obyvatele, legislativních změn a rozšiřujícího se on-line hraní. Aktivity státu a prevence rizikového hraní, to jsou hlavní témata náměstka ministra financí Ondřeje Závodského a národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořila, který vyzval k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s patologickým hráčstvím.

celý text zprávy

Národní konference otevřela otázku společenských dopadů alkoholu v ČR. Odborníci vyzvali k větší zodpovědnosti všech zúčastněných

PRAHA, 21.10.2016 – Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice přinesla otázky zdravotních následků, dostupnosti, zdanění alkoholu či dalších veřejnozdravotních opatření. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vyzval k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s vysokou konzumací alkoholu, snadnou dostupností mladistvým a větší sdílenou zodpovědností všech zúčastněných "hráčů".

celý text zprávy

Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadprůměrné. Potvrdila to studie ESPAD 2015

PRAHA, 20.09.2016 – Nové výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 ukázaly, že konzumace alkoholu a cigaret mezi studenty výrazně klesá, stejně jako užívání nelegálních drog. Čeští šestnáctiletí však zůstávajív kouření, pití alkoholu a užívání konopí nadále nad evropským průměrem. Jde o šestou vlnu sběru dat od roku 1995. Celkem se do studie zapojilo téměř 100 tisíc šestnáctiletých studentů z 35 evropských zemí. V ČR se do výsledného souboru zapojilo téměř 3000 respondentů narozených v roce 1999.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 74