Pro média

Dokumenty 11 až 20 z 78

Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 05.09.2017 – Proběhlo 2. kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 3800 osob v 800 provozovnách.

celý text zprávy

Počet nových případů hepatitidy C stoupá. Až 60% nových případů je diagnostikováno mezi uživateli drog. Léčba je možná.

PRAHA, 28.07.2017 – Světový den boje proti hepatitidě připadá na 28. července. Společným cílem osvětových akcí a zdravotních programů po celém světě je eliminovat do roku 2030 virovou hepatitidu. Virová hepatitida B a C se přenáší zejména krví, popř. pohlavním stykem či z matky na plod. Prevence tedy hraje důležitou roli v zabránění dalšího přenosu. U uživatelů drog je významným preventivním nástrojem výměna injekčního materiálu, nabídka testování a kontaktování uživatelů prostřednictvím specializovaných programů jako jsou kontaktní centra a terénní programy.

celý text zprávy

Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 24.07.2017 – Proběhlo první kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 2770 osob v téměř 860 provozovnách.

celý text zprávy

České bary, herny a kempy čekají v létě celostátní kontroly, začíná akce HAD 2017

PRAHA, 26.06.2017 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá sérii letních celostátních PREVENTIVNÍCH KONTROL ZAKÁZANÉHO PRODEJE ALKOHOLU DĚTEM A HAZARDNÍHO HRANÍ. Akce Hazard, alkohol a děti 2017 proběhne v českých barech, hernách a na open air akcích. Kontroly budou probíhat od července do září 2017 po celém území České republiky. K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

celý text zprávy

Koordinátoři z celé ČR diskutují aktuální otázky protidrogové politiky

PRAHA, 19.06.2017 - V Praze probíhá národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádá sekretariát RVKPP a zastřešuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Evropská agentura pro drogy upozorňuje na rostoucí hrozby, které přinášejí nové a zavedené látky

BRUSEL/PRAHA, 06.06.2017 - Rostoucí počet úmrtí v důsledku předávkování, trvalá dostupnost nových psychoaktivních látek a rostoucí zdravotní hrozba vysoce potentních syntetických opioidů patří mezi problémy, na které dnes upozornila agentura EU pro drogy (EMCDDA) u příležitosti zveřejnění své Evropské zprávy o drogách 2017: Trendy a vývojv Bruselu.

celý text zprávy

Protikuřácký zákon je jen jedním krokem ke změně atmosféry u nás

PRAHA, 31.05.2017 – Novela protikuřáckého zákona začala platit s 31. květnem, který je celosvětovým dnem boje proti kouření. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se nedomnívá, že by zákaz kouření v restauracích vyřešil celý společenský problém, kterým kouření je. Zákon vnímá jako jeden z dalších kroků, které by měly vést k celkové změně atmosféry v České republice. Proč?

celý text zprávy

Česko-německá spolupráce při řešení problémů s pervitinem

PRAHA/NĚMECKO, 09.05.2017 - Dvoudenní sympozium českých a německých expertů z oblasti státní správy, lékařské praxe a výzkumu hledá opatření a možnosti spolupráce mezi ČR a Německem v přístupu k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu (pervitinu).

celý text zprávy

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s vězeňskou službou spouští pilotní projekt distribuce kondomů ve věznicích

PRAHA, 21.02.2017 – Na základě zahraničních zkušeností a doporučení řady mezinárodních organizací se v České republice realizuje pilotní projekt distribuce kondomů a informačních materiálů ve vězení. Do projektu, na jehož financování se spolupodílí Evropská komise, je kromě České republiky zapojeno 17 dalších zemí. Na pilotním projektu distribuce kondomů spolupracují Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády a Vězeňská služba ČR. Cílem projektu je předcházet šíření infekčních onemocnění, zejména HIV/AIDS, mezi vězni.

celý text zprávy

Na nových krabičkách cigaret najdou Češi kromě obrázků a varování také informace o odvykání

Praha, 07.12.2016 – Počínaje dnešním dnem nedostane český kuřák v obchodech a trafikách jiné cigarety, než ty s obrázky. S novými obaly na krabičkách si ale mohou čeští kuřáci, kromě obrázků a zdravotních varování, všimnout i webových stránek www.koureni-zabiji.cz, na kterých mimo jiné zjistí, že tabák zabije až 50 % svých uživatelů a na nemoci s ním spojené v ČR umírá každoročně přes 15 tisíc lidí. Stránky si od září zobrazilo přes 64 tisíc lidí.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 78