Pro média

Dokumenty 11 až 20 z 91

Česká obchodní inspekce s národním protidrogovým koordinátorem na kontrole supermarketů: vodku si děti koupí snadno

PRAHA, 30.05.2018 – Po letech padl zákaz využívat při kontrolách nezletilé figuranty a inspektoři ČOI vyrazili do prodejen testovat obchodníky, jestli neprodávají dětem alkohol. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se kontrol účastnil.

celý text zprávy

Díky novému zákonu se počet provozoven hazardu snížil na 1200. Je ale třeba řešit nedostatečnou síť péče, upozornili odborníci na národní konferenci.

PRAHA, 15.05.2018 – Na letošní Národní konferenci Hazardní hraní v ČR více než sto zástupců odborné veřejnosti, neziskových organizací a státní správy bilancovalo zavedená regulativní opatření a jejich efektivitu, síť pomoci pro hazardní hráče a nedostatečné financování prevence a léčby. Národní protidrogový koordinátor Vobořil apeluje na rozšíření sítě služeb pro patologické hráče. Přestože v ČR máme až 100 tisíc patologických hráčů, ročně se jich do léčby přihlásí jen necelé tři tisíce.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala financování služeb a možnosti cenotvorby u alkoholu a tabáku

PRAHA, 13.04.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jde již o druhé jednání Rady vlády od rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev.

celý text zprávy

Substituční léčba pervitinu existuje. Hledejme cesty, jak ji zavést i u nás

PRAHA, 21.03.2018 – Užívání pervitinu v Česku je unikátní. Zatímco v Evropě převládá u problémových uživatelů heroin, u nás je to pervitin. Máme přes 34 000 problémových uživatelů pervitinu, což je 70 % české drogové scény. Substituční léčba pro uživatele pervitinu u nás dosud neexistuje, u uživatelů heroinu ano, ale je pro ně špatně dostupná a ve většině si ji musí hradit sami. Zavedení farmakologicky podporované léčby u pervitinu je v českých podmínkách velkou výzvou. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila by se v případě zavedení léčby zásadně změnila drogová scéna u nás.

celý text zprávy

Premiér navštívil adiktologická centra a jednal o efektivitě protidrogové politiky

PRAHA, 16.03.2018 – Předseda vlády Andrej Babiš navštívil v pátek 16. března 2018 adiktologická centra v Praze a v Mníšku pod Brdy. V doprovodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se zajímal o služby Kontaktního centra, Gambling ambulance i centra pro poskytování substituční léčby. Navštívil také terapeutickou komunitu a doléčovací centrum pro matky s dětmi.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky

PRAHA, 08.02.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jednání proběhlo na základě rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Tématem setkání bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

celý text zprávy

Vyjádření národního protidrogového koordinátora ke konečnému rozhodnutí v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 31.01.2018 - Tiskové vyjádření národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k rozhodnutí premiéra o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Prohlášení národního protidrogového koordinátora ke změnám v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 22.01.2017 – Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k projednávaným změnám v koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: Míra užívání alkoholu, tabáku a konopí zůstává vysoká, mezi Čechy došlo k nárůstu rizikového užívání

PRAHA, 12.12.2017 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu a tabáku zůstává stále vysoká. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů ale, oproti minulým letům, klesl ze 48 tisíc osob na 46,8 tisíc. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u nás zůstává konopí. Počet problémových uživatelů konopí dosáhl až 120 tisíc osob. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je společností stále podceňována konzumace legálních drog a sociálně znevýhodňovány skupiny uživatelů drog. Na problémy naráží také uživatelé v substituční léčbě, kteří se potýkají se špatnou dostupností služeb a problémy s dostupností léků, které si ve většině musí hradit sami.

celý text zprávy

Aktuální trendy v protidrogové politice v Evropě 2017

PRAHA, 17.10.2017 – Česká republika připravuje Národní strategii protidrogové politiky na období 2019-2027. Jak protidrogová politika přispívá k řešení problémů s drogami u nás a v Evropě? Jak jsme na tom s nelegálními drogami ve srovnání se zbytkem Evropy? Aktuální trendy představil ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost Alexis Goosdeel a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 91