Pro média

Dokumenty 21 až 30 z 91

Výsledky celostátní preventivní akce Hazard, alkohol a děti přinesly méně podnapilých dětí, mladí Češi ale stále riskují

PRAHA, 16.10.2017 - Přes 2500 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od července do září 2017 téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj, přes 60 z nich byla policie nucena omezit na osobní svobodě. Rozsáhlá preventivně-kontrolní akce, do které byla zapojena řada státních složek, ukázala, že provozovatelé zákony respektují ve větší míře než v uplynulých dvou letech. Akce navázala na obdobnou celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu v uplynulých letech 2015 - 2016 (AKCE ALKOHOL).

celý text zprávy

Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet problémových hráčů, to je aktuální bilance hazardního hraní 2017

PRAHA, 03.10.2017 – Národní konference Hazardní hraní v České republice 2017 otevírá otázky komplexního pohledu na situaci v oblasti hazardního hraní v ČR. Konference mapuje témata jako politika hazardního hraní, prevence a léčba gamblerů či témata regulace a omezení negativních dopadů hazardního hraní. V Lichtenštejnském paláci diskutovali téma hazardního hraní zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí ČR a odborných služeb za přítomnosti hostů z krajských a městských úřadů, státní správy a průmyslu.

celý text zprávy

Negativní dopady alkoholu na společnost jsou nepřehlédnutelné, shodli se na národní konferenci odborníci

PRAHA, 26.09.2017 – Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v ČR vyzývá k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s vysokou konzumací alkoholu, snižování negativních dopadů jeho užívání a dostupnosti péče pro závislé pacienty. Konference mimo jiné poukazuje na kontroverzní témata spojená s vysokou konzumací alkoholu, jako je domácí násilí, zneužívání dětí pod vlivem alkoholu a páchání trestných činů pod vlivem.

celý text zprávy

Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 05.09.2017 – Proběhlo 2. kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 3800 osob v 800 provozovnách.

celý text zprávy

Počet nových případů hepatitidy C stoupá. Až 60% nových případů je diagnostikováno mezi uživateli drog. Léčba je možná.

PRAHA, 28.07.2017 – Světový den boje proti hepatitidě připadá na 28. července. Společným cílem osvětových akcí a zdravotních programů po celém světě je eliminovat do roku 2030 virovou hepatitidu. Virová hepatitida B a C se přenáší zejména krví, popř. pohlavním stykem či z matky na plod. Prevence tedy hraje důležitou roli v zabránění dalšího přenosu. U uživatelů drog je významným preventivním nástrojem výměna injekčního materiálu, nabídka testování a kontaktování uživatelů prostřednictvím specializovaných programů jako jsou kontaktní centra a terénní programy.

celý text zprávy

Výsledky 1. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 24.07.2017 – Proběhlo první kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 2770 osob v téměř 860 provozovnách.

celý text zprávy

České bary, herny a kempy čekají v létě celostátní kontroly, začíná akce HAD 2017

PRAHA, 26.06.2017 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá sérii letních celostátních PREVENTIVNÍCH KONTROL ZAKÁZANÉHO PRODEJE ALKOHOLU DĚTEM A HAZARDNÍHO HRANÍ. Akce Hazard, alkohol a děti 2017 proběhne v českých barech, hernách a na open air akcích. Kontroly budou probíhat od července do září 2017 po celém území České republiky. K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

celý text zprávy

Koordinátoři z celé ČR diskutují aktuální otázky protidrogové politiky

PRAHA, 19.06.2017 - V Praze probíhá národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádá sekretariát RVKPP a zastřešuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Evropská agentura pro drogy upozorňuje na rostoucí hrozby, které přinášejí nové a zavedené látky

BRUSEL/PRAHA, 06.06.2017 - Rostoucí počet úmrtí v důsledku předávkování, trvalá dostupnost nových psychoaktivních látek a rostoucí zdravotní hrozba vysoce potentních syntetických opioidů patří mezi problémy, na které dnes upozornila agentura EU pro drogy (EMCDDA) u příležitosti zveřejnění své Evropské zprávy o drogách 2017: Trendy a vývojv Bruselu.

celý text zprávy

Protikuřácký zákon je jen jedním krokem ke změně atmosféry u nás

PRAHA, 31.05.2017 – Novela protikuřáckého zákona začala platit s 31. květnem, který je celosvětovým dnem boje proti kouření. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se nedomnívá, že by zákaz kouření v restauracích vyřešil celý společenský problém, kterým kouření je. Zákon vnímá jako jeden z dalších kroků, které by měly vést k celkové změně atmosféry v České republice. Proč?

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 91