Pro média

Dokumenty 41 až 50 z 78

Národní protidrogový koordinátor: Čtvrtina českých dětí má zkušenosti s opakovanou opilostí

PRAHA, 23. prosince 2015 – Přes vánoční svátky a při oslavách Nového roku se zvyšuje zájem o alkohol mezi dětmi. Alkohol i dalších legální návykové látky se staly v českých obchodních řetězcích i domácnostech snadno dostupnými, a to i přestože zákon zakazuje prodej alkoholu dětem a mladistvým do 18 let. Až 87 % šestnáctiletých vnímá možnost sehnat si alkohol či cigarety, ať už doma, přes spolužáky či přímo v obchodě, jako velmi snadnou. V roce 2012 se stala noční můrou metanolová aféra, která má dozvuky do současnosti. V roce 2015 zveřejnila OECD výsledky studie, z které vyplývá, že se Česká republika drží v žebříčku konzumace alkoholu mezi dětmi a mladistvými na prvním místě v Evropě. Předčili jsme dokonce i Dány.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky řešila nelegální provozování kvízomatů a podporu výzkumu léčby pervitinu v ČR

PRAHA, 01.02.2016 – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v rámci prvního jednání v tomto roce zhodnotila současnou situaci spojenou s vysokou nabídkou nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevomatů) a zabývala se možnostmi, jak na tuto situaci účinně reagovat. Dalším bodem jednání byla podpora výzkumu léčby a služeb pro uživatele pervitinu a opiátů, jejichž počet se, podle poslední Výroční zprávy o drogách v ČR za rok 2014, zvýšil na 48.000.

celý text zprávy

Češi stále ve vysoké míře konzumují legální i nelegální drogy, potvrdila to výroční zpráva o drogách

PRAHA, 7. prosince 2015 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu, tabáku a konopných látek zůstává vysoká. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů se zvýšil na 48 tisíc osob. V současnosti denně kouří 23,5 % osob starších 15 let a 12,5 % osob starších 15 let denně pije alkohol. Alarmující je konzumace drog mezi dětmi, kdy 16 % patnáctiletých pravidelně kouří cigarety, téměř 20 % pravidelně pije alkohol a 24 % má zkušenost s užíváním konopí. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je konzumace drog v mladém věku většinovou společností stále silně podceňována.

celý text zprávy

Druhé výsledky kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem. Zaměstnanci provozoven podali alkohol ve více případech

PRAHA, 1. prosince 2015 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady (MPO) a dalšími institucemi provedla v rámci AKCE ALKOHOL druhou sérii kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích. V minulém týdnu téměř dva tisíce policistů zkontrolovalo více než 1500 provozoven. Alkohol požilo 287 dětí. Je to tedy o 51 případů více, než tomu bylo v říjnu.

celý text zprávy

Národní protidrogový koordinátor: Poprvé v historii ČR vznikl akční plán, který je schvalovaný vládou

PRAHA, 9. listopadu 2015 - Vláda projednala a schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-18 pro oblast hazardního hraní. Plán obsahuje souhrn opatření směřujících ke zmírnění sociálních a zdravotních dopadů problémového a patologického hraní v České republice.

celý text zprávy

První výsledky celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu nezletilým potvrdily vysokou míru tolerance Čechů

PRAHA, 22. října 2015 - Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady (MPO) a dalšími subjekty představila výsledky prvních celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích. V minulém týdnu stovky policistů zkontrolovaly téměř 1200 provozoven a 7000 osob. Odhalili na 590 protiprávních jednání, z toho 545 přestupků a 45 trestných činů. Při kontrolách bylo nalezeno 236 podnapilých mladších 18 let.

celý text zprávy

České bary a restaurace čekají celostátní kontroly zakázaného prodeje alkoholu nezletilým

PRAHA, 5. října 2015 – Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady (MPO) a dalšími institucemi chystá sérii celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích. Kontroly budou probíhat od října do prosince 2015 po celém území České republiky.

celý text zprávy

Premiér Sobotka diskutoval se zástupci Pompidou Group o protidrogových opatřeních v ČR

Praha, 18. 9. 2015 – Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 17. září 2015 setkal na Úřadě vlády ČR se zástupci Pompidou Group Janem Malinowskim a Claudem Gillardem. Společně jednali o aktuálních protidrogových opatřeních české vlády.

celý text zprávy

Mezinárodní platforma Pompidou Group při Radě Evropy bude jednat v Praze o prekursorech drog

Praha, 15. 9. 2015 – Na základě pozvání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky proběhne v následujících dnech 16. - 18. září v Praze mezinárodní zasedání pracovní skupiny Mezinárodní síť Pompidou Group pro kontrolu prekursorů, jež spadá pod Pompidou Group působící při Radě Evropy a zabývá se problematikou drog. Představitelé kontrolních orgánů 29 zemí a mezinárodních organizací, jako je Europol, Evropská komise, OSN, si budou vyměňovat informace o nejnovějším vývoji ve výrobě drog, sdílet postupy pro eliminaci nelegálních drog a seznámí se s novými psychoaktivními látkami. Tématem letošního mezinárodního zasedání je zneužívání legálních chemických látek užívaných při výrobě nelegálních drog (tzv. prekursorů).

celý text zprávy

Odbor protidrogové politiky - Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Odbor protidrogové politiky plní roli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, organizačně je zařazen ve struktuře Úřadu vlády České republiky.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 78