Pro média

Dokumenty 51 až 60 z 77

Prázdniny představují riziko konzumace alkoholu u dětí a mládeže

Praha, 8. 7. 2015 - Tisková zpráva k dlouhodobému prvenství ČR v konzumaci alkoholu mezi dětmi a mládeží. Příjem mladistvých na jednotkách intenzivní péče či záchytných stanicích a zvýšená práce Linky bezpečí během prázdnin.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2015

Praha, 4. 6. 2015 - Tisková zpráva k vydání Evropské zprávy o drogách 2015. Evropské monitorovací centrum pro drogy již 20 let sleduje vývoj drogové situace v Evropě. Výsledky představilo v rámci tiskové konference ve spolupráci s českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. V České republice zůstává největším problémem pervitin a konopí.

celý text zprávy

OECD: fakta o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými

Praha, 14. 5. 2015 - Reakce národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z 12. 5. 2015 o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými.

celý text zprávy

Zásadní změny v protidrogové politice České republiky

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora.

celý text zprávy

Vláda ČR projednala zprávu Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Vláda ČR dnes projednala zprávu o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR a schválila souhrn jejích hlavních zjištění a doporučení. Vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní bude problematika průběžně monitorována.

celý text zprávy

Evropská zpráva o drogách 2014

Agentura EU pro drogy dnes zveřejnila výroční zprávu o trendech v oblasti užívání drog. Ze zprávy vyplývá, že nejoblíbenější drogou v Evropské unii je stále marihuana. Obavy také vzbuzuje rostoucí počet uživatelů metamfetaminu.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotační prostředky na rok 2014

Tisková zpráva národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 11. 2. 2014.

celý text zprávy

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Praha, 19. 11. 2013. Tisková zpráva, prezentace a plné znění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012. Zprávu projedná vláda dne 20. listopadu 2013.

celý text zprávy

Léčba konopím je pro pacienty stále nedostupná

Praha, 14. listopadu 2013. Tisková zpráva.

celý text zprávy

Průběžné výsledky studie dopadů sázkových her na společnost

Praha, 7. 11. 2013; tisková zpráva: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti představilo průběžné výsledky studie dopadů sázkových her na společnost.

celý text zprávy

Dokumenty 51 až 60 z 77