Pro média

Dokumenty 61 až 70 z 74

SÚKL nepřiznal úhradu na léčebné konopí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal opatření obecné povahy č. OOP 04-13 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se tak mj. nehradí konopí pro léčebné použití.

celý text zprávy

Vláda ČR schválila akční plán protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Nový akční plán definuje čtyři základní priority pro nadcházející období: snížení nadměrného pití alkoholu a užívání konopí mezi mladými lidmi; omezení výroby, distribuce a užívání pervitinu v ČR; zefektivnění financování protidrogové politiky a integraci politiky v oblasti legálních a nelegálních drog.

celý text zprávy

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2011 vzala na vědomí vláda České republiky na svém zasedání 28. listopadu 2012. Výroční zpráva shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice v roce 2011.

celý text zprávy

Výroční zpráva 2012: Stav drogové problematiky v Evropě (prezentace)

Prezentace MUDr. Viktora Mravčíka a Mgr. Jindřicha Vobořila ze dne 15.11.2012, přednesená u příležitosti zveřejnění výroční zprávy a drogové situaci v Evropě.

celý text zprávy

Výroční zpráva za rok 2012: drogová situace v Evropě

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zveřejnilo 15. 11. 2012 Výroční zprávu za rok 2012: stav drogové problematiky v Evropě. Zpráva shrnuje situaci, porovnává vývoj v jednotlivých zemích Evropy, a upozorňuje na nejnovější trendy; je vypracována na základě výročních zpráv jednotlivých zemí na předchozí rok.

celý text zprávy

Mezinárodní zpráva z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v roce 2011 (ESPAD)

Mezinárodní zpráva - výsledky studie ESPAD 2011. V ČR byla zveřejněna dne 31. 5. 2012. 

celý text zprávy

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách v r. 2011 (ESPAD) - výsledky české části studie

Výsledky české části mezinárodní Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 2011 (ESPAD), zveřejněné v ČR 20. 2. 2012.

celý text zprávy

Přesun drogové scény na určené místo odpovídá postupům všech evropských zemí

Přístup města i policie zaměřený na přesun drogové scény na jiné místo odpovídá postupům v jiných evropských hlavních městech, kde existují tzv. otevřené drogové scény.

celý text zprávy

Tiskové prohlášení Jindřicha Vobořila k Petici za legislativní změny zpřístupňující pacientům v ČR léčbu konopím (vydáno 19. 8. 2011)

Národní protidrogový koordinátor vítá a podporuje kroky k legislativním změnám zpřístupňující pacientům v ČR léčbu konopím a umožňující jeho výzkum.

celý text zprávy

Vyjádření Jindřicha Vobořila k prohlášení ombudsmana k testování alkoholu u mladistvých (vydáno 7. 7. 2011)

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil reagoval na prohlášení ombudsmana ČR pana Pavla Varvařovského.

celý text zprávy

Dokumenty 61 až 70 z 74