Tiskové zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 179

22. 2. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná zákon o realitním zprostředkování

Návrh zákona zákon o realitním zprostředkování má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 23. února od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh lesního zákona a zákona o myslivosti a také návrh zákona o platebním styku a s ním související změnový zákon.

celý text zprávy

9. 2. 2017

Legislativní rada vlády přerušila všechny dnes projednávané materiály

Ve čtvrtek 9. února 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu tři body - a všechny tři přerušila. Jednalo se o:

celý text zprávy

8. 2. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná novelu lesního zákona

Návrh zákona o veřejných dražbách má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 9. února od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a také návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

celý text zprávy

26. 1. 2017

Legislativní rada vlády doporučila návrhy zákonů o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností vrátit předkladateli k dopracování

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu tři body - z toho:

celý text zprávy

25. 1. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády doprojedná návrhy zákona o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Dva návrhy zákonů - o vybraných výrobcích s ukončenou životností a s touto problematikou související změnový zákon - má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 26. ledna od 9:30 hodin. Rada minule nestihla dokončit z časových důvodů tuto soustavu návrhů zákonů a přerušila projednávání do svého nejbližšího rokování - tj. na toto zasedání. Dále má Rada na programu návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání (whistleblowerů).

celý text zprávy

12. 1. 2017

Legislativní rada vlády nestihla projednat soustavu návrhů zákonů o odpadech a přerušila je do příště

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu čtyři body - z toho:

celý text zprávy

11. 1. 2017

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrhy zákona o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Soustavu tří návrhů zákonů - o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a s touto dvojicí související změnový zákon - má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 12. ledna od 9:30 hodin. Dále má LRV na programu Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

celý text zprávy

15. 12. 2016

Ministr Chvojka řídil své první zasedání Legislativní rady vlády, ta projednala tři návrhy zákonů a jeden doporučila stáhnout

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Zasedání poprvé řídil nový ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a současně i předseda LRV Jan Chvojka. Rada měla na programu tři body – z toho:

celý text zprávy

14. 12. 2016

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o myslivosti s cílem snížení škod působených spárkatou zvěří

Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 15. prosince od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh zákona o myslivosti a také návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

celý text zprávy

2. 12. 2016

Legislativní rada vlády doporučila vládě neschválit návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Zasedání se zúčastnil i nový ministr Jan Chvojka, ale jednání ještě neřídil, neboť mu ještě formálně nebyla vládou udělena funkce a stane se tak až na nejbližším zasedání vládního kabinetu v pondělí 5. prosince.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 179