Aktuálně

Dokumenty 21 až 30 z 6401

30. 11. 2016

Klíčovými úkoly nového ministra zdravotnictví Ludvíka je zlepšit starost o pacienty, zajistit financování zdravotní péče a navýšení platů lékařů

Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl dnes, ve středu 30. listopadu 2016 do úřadu nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Mezi hlavní úkoly nového ministra patří zajistit financování zdravotní péče a prostředků pro navýšení tarifních platů lékařů a sester o 10 % v roce 2018 v rámci příprav státního rozpočtu na rok 2018. Dalším úkolem je od 1. ledna 2017 zabezpečit bezproblémové fungování letecké záchranné služby ve všech regionech ČR a dokončit legislativní proces zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce.

celý text zprávy

30. 11. 2016

Premiér Sobotka uvedl do funkce nové ministry Miloslava Ludvíka a Jana Chvojku

Premiér Bohuslav Sobotka uvedl ve středu 30. listopadu 2016 do funkce dva nové ministry: Miloslava Ludvíka a Jana Chvojku.

celý text zprávy

30. 11. 2016

Premiér Sobotka jednal s prezidentem Srbska Nikolićem o integraci Srbska do EU i hospodářské spolupráci

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve středu 30. listopadu 2016 v Kramářově vile s prezidentem Srbské republiky Tomislavem Nikolićem o hospodářské spolupráci obou zemí, policejní spolupráci v souvislosti se zvládáním migrační krize a o podpoře úsilí Srbska v integraci do EU.

celý text zprávy

29. 11. 2016

Premiér Sobotka: Úkolem ministra Stropnického je pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu a zintenzivnit práce na modernizaci armády

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes vyhodnocoval dosavadní práci ministra obrany Martina Stropnického. Premiér společně s ministrem diskutovali rovněž o úkolech ministerstva pro zbývajícího funkční období vlády. Mezi hlavní priority patří pokračovat v navyšování financí na armádu, personálně posílit stav Armády ČR i modernizovat zbrojní vybavení vojáků.

celý text zprávy

29. 11. 2016

Premiér Sobotka na shromáždění Armády ČR: Význam obranné politiky a akceschopnost Armády ČR patří jednoznačně mezi priority naší vlády

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v úterý 29. listopadu 2016 zúčastnil Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Josefa Bečváře k objasnění priorit a hlavních úkolů Armády ČR v roce 2017. Slavnostního shromáždění se zúčastnil také prezident ČR Miloš Zeman a ministr obrany Martin Stropnický. Premiér poděkoval českým vojákům za jejich práci pro naši republiku a ocenil jejich nasazení na zahraničních misích.

celý text zprávy

29. 11. 2016

Premiér Sobotka poděkoval německému velvyslanci von Loringhovenovi za jeho působení v ČR

Předseda vlády Bohuslava Sobotka přijal v úterý 29. listopadu 2016 v Kramářově vile mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo A. F. Freytaga von Loringhovena. Premiér Sobotka poděkoval končícímu německému velvyslanci za jeho dvouletou činnost a vzájemnou spolupráci, která výrazně přispěla k dalšímu posílení česko-německých vztahů.

celý text zprávy

28. 11. 2016

Vláda schválila posílení kybernetické bezpečnost České republiky

Vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání 28. listopadu 2016 schválila návrh na rozšíření kapacit Národního centra kybernetické bezpečnosti, finanční příspěvky pro Bulharsko a Jordánsko, které oběma zemím pomohou lépe zvládat migrační krizi, či navýšení příspěvku na kosmické programy ESA. Dále vláda přijala Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016–2020. Na programu jednání byla také informace o aktuálním stavu přípravy elektronické evidence tržeb.

celý text zprávy

25. 11. 2016

Premiér Sobotka: Úkolem ministryně Šlechtové je prosazení novely stavebního zákona a efektivní čerpání peněz z fondů EU

Předseda vlády Bohuslava Sobotka jednal v pátek 25. listopadu 2016 v rámci bilančních schůzek ve Strakově akademii s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Premiér zhodnotil dosavadní splněné úkoly resortu v uplynulém období a stanovil kroky, které je nutné splnit do konce funkčního období vlády. Ministryně Šlechtová má v tomto časovém horizontu dokončit legislativní proces novely stavebního zákona a novely zákona o pohřebnictví, připravit rámec zcela nového stavebního zákona, koordinovat čerpání finančních prostředků z fondu EU a informovat pravidelně o průběhu čerpání vládní kabinet a předložit vládě ke schválení Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

celý text zprávy

25. 11. 2016

Projev Premiéra Bohuslava Sobotky na konferenci Budoucnost práce

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil v pátek 25. listopadu 2016 v Černínském paláci v Praze konferenci Budoucnost práce: Jak se mění trhy práce v Evropě i celosvětově a jak mají státy reagovat? Zúčastnění se během konference zabývali strukturálními změnami na trhu práce v kontextu globalizace a technologického pokroku.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 6401