Představujeme

Dokumenty 21 až 30 z 37

20. 1. 2010

Úřad vlády ČR na Facebooku

Úřad vlády ČR spustil svou oficiální prezentaci na sociální síti Facebook

celý text zprávy

22. 10. 2009

Nová pravidla v přístupu do budovy Úřadu vlády ČR

Od pondělí 26. října 2009 platí nová bezpečnostní opatření.

celý text zprávy

11. 6. 2009

Informační centrum vlády

Od 3. června 2009 zahájilo zkušební provoz Informační centrum vlády (ICV) ve Vladislavově ulici.

celý text zprávy

16. 12. 2008

Ukázky z veřejné soutěže o grafický návrh portálu vlada.cz

Na jaře tohoto roku vypsal Úřad vlády České republiky veřejnou soutěž na grafický návrh nových webovských stránek vládního portálu. Požadavkem bylo, aby se grafici snažili o neobvyklou moderní prezentaci, aby web nepřipomínal jen stránky jakoby dalšího ministerstva nebo úřadu státní správy. Na níže uvedených ukázkách lze vidět, jak některá studia se s tímto úkolem vypořádala. Úřad vlády nakonec ze všech návrhů vybral ze dvou variant návrhů společnosti SYMBLAZE. (Snahou bylo získat pro tuto práci mimo jiné Studio Najbrt, jehož vedoucí vzhledem k práci na další zakázce – CZ PRES odmítl.)

celý text zprávy

24. 11. 2008

Online přenos konference Deset let eura - inspirace pro Českou republiku

V úterý 25. listopadu 2008 od 9:00 hod. pořádalo Ministerstvo financí se společností Economia a.s. konferenci věnovanou problematice budoucího vstupu České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek, který přednesl úvodní slovo.

celý text zprávy

10. 11. 2008

Fórum G20

Dne 15. listopadu se ve Washingtonu D. C. uskuteční mimořádná schůze zemí G20. Česká republika (která není členem G20) se této schůze zúčastní jako pozorovatelský stát v zájmu plynulého navázání a zaručení obsahové kontinuity při řešení současné finanční situace v zemích postižených nestabilitou na finančních trzích. Představujeme fórum G20.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 37