Konference

Dokumenty 21 až 30 z 45

8. 4. 2016

Seminář na téma Co je vlády přilákal více než padesát studentů

Dne 8. dubna proběhl na půdě Úřadu vlády ČR seminář na téma Co je vláda.

celý text zprávy

Seminář na téma Co je vlády přilákal více než padesát studentů

18. 3. 2016

Seminář o národnostních menšinách navštívilo sedm desítek studentů

V pátek 18. března se na Úřadu vlády ČR konala přednáška a seminář na téma národnostních menšin.

celý text zprávy

Seminář o národnostních menšinách navštívilo sedm desítek studentů

11. 3. 2016

Seminář o lidských právech

V pátek 11. března 2016 se uskutečnila přednáška a seminář, v rámci něhož byla diskutována problematika lidských práv.

celý text zprávy

Přednášky pro studenty ve Strakově akademii

26. 2. 2016

Studenti debatovali o Evropské unii ve Strakově akademii

Dne 26.2.2016 proběhl v novém tiskovém sále Strakovy akademie seminář s přednáškou na téma Evropská unie a komunikace.

celý text zprávy

Studenti debatovali o Evropské unii ve Strakově akademii

12. 2. 2016

Sedm desítek studentů debatovalo o orgánech Evropské unie

Seminář na téma Evropská komunikace, který vedl pan Mgr. et Mgr. Vít Nejedlo, proběhl v pátek dne 12. února 2016.

celý text zprávy

Přednášky pro studenty ve Strakově akademii

18. 12. 2015

Studenty zaujala problematika národnostních menšin

V pátek 18. prosince 2015 hostila Strakova akademie přednášku a následný seminář na téma národnostních menšin v ČR.

celý text zprávy

Přednášky „Co je vláda?“ na Úřadu vlády ČR se zúčastnilo sedm desítek studentů

11. 12. 2015

Oblíbený seminář na téma Co je vláda?

V pátek 11. prosince 2015 se Strakova akademie zaplnila posluchači ze SOŠ Stavební a zahradnické a SŠ automobilní a informatiky z Prahy 10, kteří byli seznámeni s popisem činností vlády, jejích poradních orgánů a legislativního rámce dané problematiky. Přednášející, kterým byl pan Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. vedl se studenty na závěr více než třičtvrtěhodinovou diskuzi.

celý text zprávy

Seminář na téma Co je vlády přilákal více než padesát studentů

13. 11. 2015

Seminář se studenty o sociálním začleňování

Dne 13. listopadu 2015 se ve Strakově akademii uskutečnila přednáška na téma sociální začleňování.

celý text zprávy

Debata o vládě zahájila jarní cyklus přednášek pro střední školy ve Strakově akademii.

6. 11. 2015

Studenti diskutovali o Evropské unii

V pátek 6. listopadu 2015 proběhla ve Strakově akademii přednáška a následná diskuze na téma Evropská komunikace, kterou vedl vedoucí Oddělení Evropské komunikace a Eurocentra Praha, člen vládní rady, pan Mgr. et Mgr Vít Nejedlo.

celý text zprávy

Studenti debatovali o Evropské unii ve Strakově akademii

23. 10. 2015

Studenti vedli dlouhou diskuzi o rovnosti žen a mužů

Seminář, který proběhl 23. října 2015, se zabýval rovností žen a mužů. O této problematice přednášela vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů JUDr. Lucia Zachariášová.

celý text zprávy

Seminář o národnostních menšinách navštívilo sedm desítek studentů

Dokumenty 21 až 30 z 45