Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Dokumenty 1 až 10 z 40

12. 7. 2021

Vláda schválila Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030

Vláda dnes projednala klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem. Dokument formuluje cíle této spolupráce a stanoví strategické směřování ve vztahu k neziskovému sektoru do roku 2030.

celý text zprávy

30. 6. 2021

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se zabývala policejním zákrokem v Teplicích

Ve středu 30. června se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v tomto roce. Zabývalo se, mimo jiné, okolnostmi úmrtí romského občana po policejním zákroku v Teplicích.

celý text zprávy

26. 6. 2021

Veřejné sbírky na pomoc zasaženým živelní pohromou na jižní Moravě

Jihomoravský kraj zasáhla v noci ze čtvrtka na pátek živelní katastrofa. Na místě byly desítky zraněných a vyžádala si bohužel i několik obětí.

celý text zprávy

10. 5. 2021

Vláda schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030

Vláda na svém dnešním jednání schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030. Tento klíčový dokument vznikl v rámci úzké spolupráce Úřadu vlády s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na základě průběžných konzultací se zástupci neziskových organizací a dalšími významnými představiteli romské komunity.

celý text zprávy

29. 4. 2021

Úvodní slovo zmocněnkyně pro lidská práva na semináři k projektu Justice vstřícná dětem

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 se uskutečnil závěrečný online seminář k celoevropskému projektu „Justice vstřícná dětem" pořádaný Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI. Seminář se konal pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové.

celý text zprávy

8. 3. 2021

Vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

celý text zprávy

10. 12. 2020

Helena Válková: Lidská práva nejen v době koronavirové

Ve čtvrtek 10. prosince si jako každý rok připomínáme Den lidských práv. V tento den byla před více jak 70 lety přijata Všeobecná deklarace lidských práv, podle níž jsou lidská práva a důstojnost, rovnost a svoboda klíčové pro fungování současného světa.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 40