Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Dokumenty 1 až 10 z 32

10. 12. 2020

Helena Válková: Lidská práva nejen v době koronavirové

Ve čtvrtek 10. prosince si jako každý rok připomínáme Den lidských práv. V tento den byla před více jak 70 lety přijata Všeobecná deklarace lidských práv, podle níž jsou lidská práva a důstojnost, rovnost a svoboda klíčové pro fungování současného světa.

celý text zprávy

27. 11. 2020

Nezapomínejme v krizi chránit děti i jejich práva

Výbor pro práva dítěte vypracoval desatero doporučení týkající se rodin a dětí. Dokument je reakcí na situaci během koronavirová krize a shrnuje oblasti, jež lze s ohledem na práva dětí považovat za problematické.

celý text zprávy

1. 10. 2020

Helena Válková k Mezinárodnímu dni seniorů: Senioři jsou rovnocennou součástí naší společnosti

1. říjen je již třicet let spojen s Mezinárodním dnem seniorů. O jeho zřízení rozhodlo v roce 1990 Valné shromáždění OSN s cílem upozornit na výzvy vyplývající ze stárnutí celosvětové populace a zároveň podpořit rozvoj společnosti vstřícné všem generacím.

celý text zprávy

16. 9. 2020

Výbor pro práva dítěte jednoznačně podpořil vznik samostatné instituce ochránce práv dětí

Výbor pro práva dítěte se sešel ke svému jednání ve středu 16. září. Pod vedením předsedkyně Kláry Laurenčíkové Šimáčkové a za přítomnosti zmocněnkyně vlády pro lidská práva schválil, mimo jiné, usnesení k navrhovanému zákonu o ochránci práv dětí.

celý text zprávy

5. 9. 2020

Premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková zahájili výstavu věnovanou nestátním neziskovým organizacím

V pátek 4. září premiér Andrej Babiš a zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková slavnostně otevřeli v Lichtenštejnském paláci výstavu „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19.“ Výstavu uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva.

celý text zprávy

26. 8. 2020

Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková se zúčastnila zasedání předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková se ve středu 26. srpna zúčastnila zasedání předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže. Členy předsednictva seznámila se svou činností a také s návrhem zákona o ochránci práv dětí.

celý text zprávy

29. 6. 2020

Helena Válková: Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva je upozorněním, že v rovnosti žen a mužů máme co zlepšovat

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušila Evropskou sociální chartu. Důvodem je nepřijetí opatření k odstranění rozdílů ve mzdách žen a mužů a legislativy k podpoře vyššího zastoupení žen ve vedení soukromých společností. Výbor porušení shledal také u dalších 13 zemí, proti kterým nevládní organizace University Women of Europe podala kolektivní stížnost na nerespektování Evropské sociální charty.

celý text zprávy

25. 6. 2020

Spolupráce úřadu zmocněnkyně pro lidská práva s odborníky si klade za cíl zlepšit kvalitu života LGBT+ lidí

Ve čtvrtek 25. června 2020 se v Hrzánském paláci v Praze uskutečnil seminář zmocněnkyně pro lidská práva a Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva na téma Bariéry důstojného života LGBT+ lidí v České republice. Seminář byl první akcí svého druhu, která komplexně řešila témata důležitá pro lesby, gaye, bisexuální a trans lidi.

celý text zprávy

23. 6. 2020

Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží

Pracovní skupina Rady vlády ČR pro lidská práva zřízená k řešení diskriminace na základě věku a ochrany práv starších osob („Pracovní skupina“) společně se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou zformulovala deset obecných principů a doporučení, jež by měla do budoucna určovat přístup ke starším lidem.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 32