Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

30. 10. 2019

Rada pro lidská práva doporučila vládě přijmout kroky nutné ke zřízení lidskoprávní instituce

V úterý 29. října proběhlo třetí zasedání Rady vlády pro lidská práva („Rada“) v tomto roce pod vedením místopředsedkyně Rady a zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové. Rada mj. vládě doporučila vytvořit v České republice národní lidskoprávní instituci a přijala usnesení k výkonu ústavní a ochranné výchovy v České republice.

celý text zprávy

22. 10. 2019

Helena Válková: Musíme otevřít prostor, aby národnostní menšiny byly slyšet

V úterý 22. října proběhlo v Lichtenštejnském paláci zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. Jeho řízení se ujala zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny Helena Válková.

celý text zprávy

21. 10. 2019

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny projednala priority na léta 2020 - 2024

V pondělí 21. října se v Hrzánském paláci uskutečnilo druhé zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny („Rada“) v tomto roce. Rada pod vedením své místopředsedkyně, zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové, projednala, mimo jiné, priority navržené občanskými členy Rady.

celý text zprávy

17. 10. 2019

Konference Role nestátních neziskových organizací v 21. století aneb v čem jsou nezastupitelné

Ve čtvrtek 17. října uspořádala zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění chudoby konferenci pro nestátní neziskové organizace v sociálních službách. Zahájila tím sérii osvětových setkání, jejichž cílem je poukázat na široké spektrum služeb, které pro občany zajišťují nestátní neziskové organizace.

celý text zprávy

15. 10. 2019

Helena Válková: V prosazování rovnosti žen a mužů máme co zlepšovat

Evropský institut pro rovnost žen a mužů dnes zveřejnil výsledky Indexu genderové rovnosti. Index komplexně měří pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a podíl na moci. Česko v mezinárodním indexu obsadilo 21. příčku ze všech 28 sledovaných zemí. Aktuální data vycházejí z roku 2017 a ve srovnání s rokem 2015 se Česko k rovnosti žen a mužů přiblížilo. Podobné závěry uvádí i Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů, kterou včera schválila vláda.

celý text zprávy

7. 10. 2019

Helena Válková: Ratifikací Istanbulské úmluvy stvrdíme, že Česká republika patří k zemím s nulovou tolerancí vůči násilí na ženách a domácímu násilí

V pondělí 7.října se v Praze uskutečnila mezinárodní konference nazvaná Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou. Na pozvání zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové do Prahy přijeli zástupkyně a zástupci zemí, které úmluvu již ratifikovali.

celý text zprávy

3. 10. 2019

Deset let antidiskriminačního zákona

Projev zmocněnkyně Heleny Válkové v Senátu na konferenci Antidiskriminační zákon 2009 - 2010 / 10 let na cestě k férovosti

celý text zprávy

2. 10. 2019

Stávající podmínky financování nestátních neziskových organizací zůstanou zachovány

Na druhém jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace to sdělil přítomným členům předseda Rady a premiér České republiky Andrej Babiš. Jednání proběhlo ve středu 2. října ve Strakově akademii.

celý text zprávy

1. 10. 2019

Helena Válková: Nevnímejme seniory pouze jako příjemce dávek

V úterý 1. října 2019 se v Černínském paláci konala konference nazvaná Senioři a lidská práva v ČR. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů ji uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V úvodním panelu vystoupila i zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

celý text zprávy