Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 11 až 20 z 373

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o poskytnutí výroční zprávy o stavu drog a odvozené trestné činnosti za rok 2015 a 2016.

celý text zprávy

Žádost o informace o kanceláři p. Prchala na Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se existence kanceláře Marka Prchala na Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí analýzy

Žádost o poskytnutí analýzy zahrnující informaci o ušetření celkem 170 miliard korun k 1. lednu 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů na soudce předloženého na jednání vlády ČR pod čj. 299/18.

celý text zprávy

Žádost o platech a odměnách pracovníků Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o výši veškerých vyplacených platů, odměn, jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce, zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců, a to u konkrétních pozic, za kalendářní rok 2016 a 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se implementace směrnic

Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace „spotřebitelské směrnice“ a směrnice o nekalých obchodních praktikách.

celý text zprávy

Žádost o zaslání podkladů

Žádost o zaslání kopií veškerých podkladů pro usnesení vlády ze dne 27. března 2018 č. 206, materiál čj. 199/18.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentů

Žádost o poskytnutí dokumentů k čj. 192/18.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání kompletního materiálu čj. 199/18 a čj. 221/18.

celý text zprávy

Žádost o informace o využívání vozidla Janem Chvojkou a Pavlem Bělobrádkem po odchodu z funkce ministra a místopředsedy vlády

Žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání služebních vozidel bývalým ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou a místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem po jejich odchodu z funkce, včetně poskytnutí kopie knihy jízd z daného období.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 373