Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 11 až 20 z 446

Plnění rozpočtu

Žádost o poskytnutí informací o plnění rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v sekci výdaje k 30.09.2018.

celý text zprávy

Další informace k jednání se společností Veolia Česká republika, a.s.

Žádost o další informace týkající se jednání předsedy vlády ČR ze dne 11. září 2018 se společností Veolia Česká republika, a.s.

celý text zprávy

Informace k jednání se společností Veolia Česká republika, a.s.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jednání předsedy vlády ČR ze dne 11. září 2018 se společností Veolia Česká republika, a.s.

celý text zprávy

Informace k žadatelovu dřívějšímu podání

Žádost o poskytnutí informací týkající se žadatelova dřívějšího podání.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů vztahujících se k usnesení vlády č. 366 ze dne 21. prosince 1990.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti vládního prošetřovatele a prošetřovale Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkající se podnětů, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

celý text zprávy

Žádost o informace k výběrovému řízení

Žádost o poskytnutí informací týkající se výběrového řízení na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulky

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů.

celý text zprávy

Žádost o informace k novele autorského zákona

Žádost o informace týkající se stanoviska LRV k novele autorského zákona.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí přílohy č. 1 a 2 části II materiálu čj. 664/17.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 446