Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 11 až 20 z 317

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 1094/17

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí podkladů

Žádost o zaslání podkladů k materiálu čj. 577/17

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se tzv. harm reduction

Žádost o informace týkající se tzv. harm reduction uvedeného v národní strategii protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se veřejného ochránce práv

Žádost o informace týkající se záměrů novelizovat právní předpisy, jež upravují institut veřejného ochránce práv.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 1092/17.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR od úrovně ředitel výše.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o zaslání kopie žádosti adresované premiérovi a vládě ČR ohledně požadavku občanů ČR o vydání vládního prohlášení o porušování občanských a lidských práv v Katalánsku, která byla přijata podatelnou Úřadu vlády ČR dne 5. října 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí kopie kompletních materiálů k čj. 1065/17.

celý text zprávy

Žádost o zaslání zápisu z jednání

Žádost o zaslání kopie rukopisu a kopie strojového přepisu činěného průběžně po celou dobu jednání s náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva dne 7. září 2017.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 317