Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 11 až 20 z 651

Informace týkající se činnosti Úřadu vlády ČR

Žádosti o poskytnutí informací týkající se platů, odměn a poskytnutých náhrad vládních zmocněnců za roky 2018 a 2019.

celý text zprávy

Informace týkající se návrhu zákona

Žádost o poskytnutí informací týkajících se návrhu zákona o ochránci práv dětí.

celý text zprávy

Informace k pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví

Žádost o informace o "sdělení kompletní pracovní náplně vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, komu je tato funkce přímo podřízena, kdo bude schvalovat příslušnému zmocněnci služební cesty, zprávy ze služebních cest a pracovní výkazy, zda se na tuto funkci vztahuje zákoník práce, případně zda jsou pro tuto funkci ze zákoníku práce nějaké (konkrétní) výjimky, a kde je místo výkonu práce zmocněnce".

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí seznamu

Žádost o zaslání seznamu obcí, které potřebují postavit nové školy a školy nebo rozšířit kapacitu stávajících, jež předala dne 24. února 2020 poslankyně Ing. Věra Kovářová předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi.

celý text zprávy

Informace k materiálu

Žádost o informace týkající se materiálu čj. 694/19.

celý text zprávy

Protokol z jednání Legislativní rady vlády

Žádost o poskytnutí protokolu z jednání Legislativní rady vlády, které se uskutečnilo dne 5. března 2020, a bodů programu tohoto jednání.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí materiálu čj. 46/20.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o informace týkající se přijatých opatření v souvislosti s COVID-19.

celý text zprávy

Informace týkající se přijetí návrhu zákona

Žádost o informace týkající stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády a připomínek vlády k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 458/2000 Sb.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu čj. OVA 498/20, který vláda vzala na vědomí usnesením č. 550 ze dne 18. května 2020.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 651