Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 11 až 20 z 539

Žádost o zaslání dohody

Žádost o poskytnutí kopie Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice včetně dodatků č. 1, 3 a 4.

celý text zprávy

Žádost o seznam

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů na soudce.

celý text zprávy

Informace o zaměstnancích Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se počtu zaměstnanců Úřadu vlády ČR a jejich vzdělání v doktorském studijním programu.

celý text zprávy

Seznam pracovních cest

Žádost o poskytnutí seznamu pracovních cest zaměstnanců Úřadu vlády ČR uskutečněných do Belgie v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.

celý text zprávy

Informace týkající se eKLEPu

Žádost o informace týkající se elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP.

celý text zprávy

Činnost Českého olympijského výboru

Žádost o poskytnutí informací týkajících se účasti státu v Českém olympijském výboru. a jeho zastupování v mezinárodním olympijském hnutí.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí jmenného seznamu osob z jednání vlády

Žádost o poskytnutí jmenného seznamu osob, které se účastnily jednání vlády ČR dne 30. července 2019 ve smyslu Jednacího řádu vlády, čl. VI, bodu (6), a to včetně jejich funkce.

celý text zprávy

Činnost Vládního výboru pro personální nominace

Žádost o informace týkající se činnosti Vládního výboru pro personální nominace ve věci nominace členů dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kopie materiálu Jmenování soudců pro jednání vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí metodiky

Žádost o poskytnutí metodiky, dle které byla rozpočítána nová pracovní místa mezi jednotlivé orgány státní správy plánovaná pro nadcházející české předsednictví v Radě EU.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 539