Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 21 až 30 z 1281

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Legislativní rady vlády ČR

celý text zprávy

Informace týkající se Etické komise

Žádost o poskytnutí informací týkajících se členů Etické komise

celý text zprávy

Informace týkající poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů týkajících se Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

celý text zprávy

Informace týkající se návštěvy prezidenta Ukrajiny v ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše finančních nákladů spojených s návštěvou ukrajinského prezidenta v ČR

celý text zprávy

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se minulých vlád ČR a vlády současné

celý text zprávy

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se služebních hodnocení státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky

celý text zprávy

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Informace týkající se budovy Strakovy akademie

celý text zprávy

Informace týkající se předsedy vlády ČR

Žádost týkající se zahraniční cesty předsedy vlády ČR do Moldavska

celý text zprávy

Informace týkající se materiálů vlády

Žádost týkající se využívání území lomu ČSA po ukončení těžby

celý text zprávy

Informace týkající se materiálů vlády

Žádost o poskytnutí materiálů vlády týkajících se služebního hodnocení nejvyššího státního tajemníka

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 1281