Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 21 až 30 z 426

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání rozhodnutí vlády ČR k materiálu Imigrace do ČR z Vietnamu - shrnutí situace a bezpečnostních rizik čj. V202/2018 a čj. 562/18.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se přesunu nádraží v Brně k řece Svitavě

Žádost o poskytnutí materiálu, týkající se přesunu nádraží v Brně k řece Svitavě, předloženého na jednání vlády včetně přijatého usnesení vlády v této věci a dále o poskytnutí informace, jak jednotliví ministři v této věci hlasovali.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jmenování dalších členů vlády

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jakýchkoliv odvolání, stažení či zpětvzetí původních návrhů předsedy vlády ČR na jmenování ostatních členů vlády ze dne 25. června 2018, a žádost o poskytnutí elektronické kopie dopisu prezidenta republiky ze dne 24. června 2018 adresovaný předsedovi vlády ČR, v němž prezident republiky navrhuje řízením Ministerstva zahraničních věcí dočasně pověřit Jana Hamáčka.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se spolku Sokol

Žádost o zaslání informací týkajících se finančního příspěvku ve výši 40 milionů korun spolku Sokol.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování nového ministra spravedlnosti

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování nového ministra spravedlnosti namísto Ing. Mgr. Taťány Malé, který předseda vlády ČR zaslal prezidentovi republiky.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí tabulek

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ke konkrétním unijním právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o zaslání přehledu pošty

Žádost o poskytnutí přehledu pošty odeslané prostřednictvím datové schránky trfaa33 do datové schránky Správy pražského hradu iytkn6b za měsíc červen 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů týkajících se složení vlády

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování členů vlády a další písemné komunikace prezidentu republiky.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů, které v souvislosti se jmenováním vlády dne 27. června 2018, zaslal či osobně předal předseda vlády Andrej Babiš nebo Úřad vlády ČR prezidentovi České republiky či Kanceláři prezidenta republiky.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování dalších členů vlády

Žádost o poskytnutí kopie předloženého návrhu (návrhů) předsedy vlády v měsíci červnu 2018 na jmenování dalších členů vlády podle čl. 68 bodu 2 Ústavy ČR.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 426