Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 21 až 30 z 651

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu čj. 446/20, který vláda vzala na vědomí usnesením č. 513 ze dne 4. května 2020.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Etické komise, Václava Havla a ministra pro lidská práva

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k činnosti Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) a jejím členům a dále k Václavu Havlovi a pozice ministra pro lidská práva.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o informace týkající se konkrétní žádosti o kompenzaci od vlády ČR v souvislosti s COVID-19.

celý text zprávy

Informace týkající se náhrady škody v souvislosti s COVID-19

Žádost o poskytnutí informace, "kolik žádostí o náhradu škody v intencích § 36 krizového zákona Úřad vlády ČR či kterékoliv její ministerstvo eviduje k 05.05.2020 v souvislosti s krizovými opatřeními, jež Vláda ČR vydala v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2?“

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o informace týkající se usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o poskytnutí dat týkajících se vývoje onemocnění COVID-19 na území České republiky, strategii Úřadu vlády ČR pro další šíření onemocnění COVID-19, a prognózy a modelů příslušného orgánu veřejné moci ve věci dalšího vývoje onemocnění COVID-19 na území České republiky.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o poskytnutí epidemiologického modelu, na základě kterého vláda schvaluje svá opatření a žádá o prodloužení nouzového stavu, a to včetně zdrojových dat, po vyloučení chráněných osobních údajů.

celý text zprávy

Informace vztahující se k nouzovému stavu

Žádost o poskytnutí informací vztahující se k vyhlášení a prodloužení nouzového stavu a dále harmonogramu uvolňování opatření.

celý text zprávy

Informace týkající se nouzového stavu

Žádost o poskytnutí informací vztahující se k vyhlášení a prodloužení nouzového stavu a dále Harmonogramu uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o poskytnutí informací související se zákazem vycestování občanů ČR z České republiky.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 651