Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 21 až 30 z 539

Informace týkající se počtu zaměstnanců

Žádost o poskytnutí dat o počtu zaměstnanců/pracovníků ve státním sektoru za roky 2017 až 2019 u všech organizačních složek státu včetně jejich podřízených, resortních a příspěvkových organizací.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se projevu v Evropském parlamentu

Žádost o informace týkající se projevu premiéra v Evropském parlamentu na téma vize budoucnosti EU.

celý text zprávy

Informace týkající se Rady Energetického regulačního úřadu

Žádost o poskytnutí informací týkajících se odvolání členů Rady Energetického regulačního úřadu Vladimíra Vlka a Vladimíra Outraty a neprodloužení funkčního období předsedy Rady Energetického regulačního úřadu Jana Pokorného.

celý text zprávy

Setkání s profesními komorami dne 23. března 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jednání některých členů vlády s představiteli profesních samospráv zřizovaných zákonem dne 23. března 2017 ohledně problematiky tzv. vinklaření.

celý text zprávy

Žádost o podkladové materiály

Žádost o poskytnutí podkladových materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí k nařízením vlády č. 439/2013 Sb., č. 306/2014 Sb., č. 351/2015 Sb., č. 433/2016 Sb., č. 406/2017 Sb. a č. 321/2018 Sb.

celý text zprávy

Informace o stanovení odměn členům Rady Akreditačního úřadu

Žádost o poskytnutí informace, v jaké výši stanovila vláda odměnu předsedy, místopředsedů a dalších členů Rady Akreditačního úřadu podle §83a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

celý text zprávy

Informace týkající se exekucí vedených proti zaměstnancům ministerstev a významných státních podniků

Žádost o poskytnutí informací týkajících se dokumentu či dokumentů, kterým se předseda vlády Ing. Andrej Babiš či jiný zaměstnanec Úřadu vlády ČR obrátil v období od 1. 5. 2019 do 25. 7. 2019 na ministerstva a významné státní podniky ve věci exekucí vedených proti zaměstnancům těchto subjektů.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí materiálu týkající se stavu vězeňství.

celý text zprávy

Projednání privatizačního projektu

Žádost o poskytnutí informace, zda byl projednán vládou materiál obsahující privatizační projekt PP č. 86587 týkající se privatizace pozemku p.č. 3059/2, , k.ú. Bonětice.

celý text zprávy

Poskytnutí dopisu

Žádost o poskytnutí dopisu, který byl zaslán premiérovi Andreji Babišovi Janem Roytem, Ivo Hlobilem a Jiřím Kuthanem ve věci obrazu Zvěstování Panně Marii z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 539