Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 21 až 30 z 317

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů, které souvisely s usnesením vlády č. 264 ze dne 23. března 2004 a s usnesením vlády č. 904 ze dne 15. září 2004.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací o osobách, které vykonávají pracovní činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody provedení práce

Žádost o poskytnutí přehledu osob, které mají k 2. říjnu 2017 uzavřenou s Úřadem vlády ČR dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a vykonávají pracovní činnost nebo provádějí práci pro Odbor pro udržitelný rozvoj nebo Odbor protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o informace o zaměstnanci Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o zaměstnanci Úřadu vlády ČR týkající se vykonávané činnosti a poskytovaného platu.

celý text zprávy

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace ke škodě vzniklé v souvislosti s veřejnou zakázkou S172/11 - Zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r 2009.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Žádost o informace týkající se udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek k unijním právním předpisům

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci konkrétních evropských předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací k vládním materiálům

Žádost o poskytnutí informací k Strategii konkurenceschopnosti ČR, k činnosti Komise RIA a k právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání kompletních materiálů k čj. 38/16, předložených na jednání vlády dne 15. června 2016, a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády ze dne 10. března 2016.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, který schválila vláda ČR usnesením č. 613 dne 4. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání přílohy k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005 a důvodové zprávy k materiálu čj. 1336/05 k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 317