Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 21 až 30 z 336

Žádost o informace k systému elektronického mýta

Žádost o informace týkající se přípravy a provozu systému elektronického mýta.

celý text zprávy

Žádost o informace k finančnímu arbitrovi

Žádost o informace týkající se činnosti finančního arbitra.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se smlouvy s JUDr. Martinem Šípem

Žádost o informace týkající se uzavřené smlouvy mezi Úřadem vlády ČR a JUDr. Martinem Šípem ve věci zastupování Mgr. Bohuslava Sobotky.

celý text zprávy

Žádost o informace k regresním úhradám

Žádost o informace týkající se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem. Informace byly požadovány za období od vzniku České republiky až do současnosti.

celý text zprávy

Žádost o informace k nadřízenému orgánu ERÚ

Žádost o informaci, který státní orgán je oprávněn řešit stížnost na nečinnost úředníků Energetického regulačního úřadu.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se žadatelem zaslaného dopisu

Žádost o informace k žadatelem zaslanému dopisu ze dne 7. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace k materiálu

Žádost o poskytnutí informací k materiálu čj. 1015/17.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se žadatelem zaslaného dopisu

Žádost o informace k žadatelem zaslanému dopisu ze dne 8. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace o zaměstnanci Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o zaměstnanci Úřadu vlády ČR týkající se vykonávané činnosti.

celý text zprávy

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády

Žádost o zaslání odůvodnění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 336