Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 31 až 40 z 383

Žádost o informace týkající se jednání se společností Uber

Žádost o poskytnutí informací týkající se jednání premiéra se společností Uber dne 8. března 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí odměn pro vedoucí pracovníky GIBS

Žádost o poskytnutí přehledu odměn pro vedoucí pracovníky GIBS od roku 2010.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se dopravní infrastruktury a řízení vedených podle stavebního zákona

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vystoupení předsedy vlády ČR na Fóru českého stavebnictví v Praze ohledně problémů v dopravní infrastruktuře a průtahů v řízeních vedených podle stavebního zákona.

celý text zprávy

Žádost o informace k možnosti objednání trestního stíhání

Žádost o poskytnutí informací týkajících se možnosti objednání si trestního stíhání ČR konkrétních osob.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí schématu organizační struktury

Žádost o poskytnutí schématu organizační struktury Úřadu vlády ČR s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 31. prosince 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentu

Žádost o zaslání kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Úřadu vlády ČR a vlády ČR

Žádost o informace týkající se vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR, zaměstnanců Úřadu vlády ČR a činnosti vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dopisu předsedovi ÚOHS

Žádost o poskytnutí kopie dopisu předsedy vlády předsedovi ÚOHS ve věci Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí aktuálního znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se ředitele GIBS

Žádost o informace týkající se podnětu k zahájení kázeňského řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů.

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 383