Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 31 až 40 z 539

Informace o korespondenci

Žádost o poskytnutí informací týkající se dopisu prezidenta Euromilu Emanuela Jacoba, který obdržel předseda vlády ČR v lednu 2019 a kopii dopisu, kterým prezidentovi Euromilu předseda vlády ČR odpověděl.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí kopie návrhu předsedy vlády ČR z tohoto roku na odvolání ministra kultury Antonína Staňka dle čl. 74 Ústavy.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulku

Žádost o poskytnutí srovnávací tabulky ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

celý text zprávy

Informace týkající se obnovy letecké flotily Armády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se obnovy letecké flotily Armády ČR, a to konkrétně nahrazení ruských bitevních vrtulníků Mi-24 a Mi-35 novějšími modely v souvislosti s návštěvou českého premiéra Andreje Babiše v USA v březnu 2019.

celý text zprávy

Žádost o usnesení vlády ČR

Žádost o poskytnutí usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177 a ze dne 22. ledna 2003 č. 88.

celý text zprávy

Žádost o schéma organizační struktury Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí schématu organizační struktury Úřadu vlády ČR s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.

celý text zprávy

Sdělení termínu zařazení materiálu na program jednání vlády

Žádost o sdělení termínu zařazení na program jednání vlády privatizačního projektu PP č. 86587, týkajícího se privatizaci pozemku p.č. 3059/2, k.ú. Bonětice.

celý text zprávy

Informace k nařízení vlády č. 207/1920 Sb.

Žádost o poskytnutí informace, zda bylo a jakým právním předpisem někdy zákonodárci nebo justicí zrušeno nařízení vlády č. 207/1920 Sb. ze dne 7. dubna 1920 ve věci uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnou koudelí jakož i s veškerými polotovary a výrobky konopnými.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí informací týkajících se projednávání návrhu změn právní úpravy některých daní, a to zejména zavedení tzv. daně z výhry v hazardní hře ve výši 15%.

celý text zprávy

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace související s veřejnou zakázkou S172/11 – Zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r. 2009.

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 539