Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 31 až 40 z 322

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek k unijním právním předpisům

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci konkrétních evropských předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací k vládním materiálům

Žádost o poskytnutí informací k Strategii konkurenceschopnosti ČR, k činnosti Komise RIA a k právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání kompletních materiálů k čj. 38/16, předložených na jednání vlády dne 15. června 2016, a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády ze dne 10. března 2016.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, který schválila vláda ČR usnesením č. 613 dne 4. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání přílohy k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005 a důvodové zprávy k materiálu čj. 1336/05 k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005.

celý text zprávy

Žádost o informace o společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

Žádost o poskytnutí informací související s činností společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 889/09.

celý text zprávy

Žádost o informace k žadatelově podání

Žádost týkající se žadatelova dřívějšího podání adresovaného Úřadu vlády ČR a neplatnosti rozhodnutí moci výkonné podle § 582 občanského zákoníku.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Systém měření a hodnocení veřejné správy v ČR“ schválený vládou ČR dne 24. července 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se služebních bytů

Žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služebních bytů poskytovaných Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 322