Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 41 až 50 z 373

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí stanoviska předsedy Legislativní rady vlády a dále Stanovisko Legislativní rady vlády k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentů

Žádost o zaslání všech dokumentů týkajících se 13. bodu programu schůze vlády ze dne 8. června 2016.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o o poskytnutí podkladových materiálů příslušejících k usnesení vlády č. 898 ze dne 22. prosince 2017, čj. 1321/17.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů čj. 529/17, 4/17 a 918/17.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 1186/14 včetně materiálů k usnesení vlády č. 854.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu čj. 295/16.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR od úrovně ředitel výše.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o poskytnutí dokumentů k tzv. ITIA

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek k unijním právním předpisům

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci konkrétních evropských předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek k unijním právním předpisům

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci konkrétních evropských předpisů.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 373