Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 41 až 50 z 651

Informace týkající se COVID-19

Žádost o dokumenty obsahující výsledky epidemiologického/matematického modelování nebo alespoň kvalifikované odhady šíření COVID v ČR, které měla či má k dispozici vláda ČR, ministerstvo zdravotnictví, krizový štáb nebo epidemiologická komise při rozhodování o krizových opatřeních.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o informace týkající se kontroly nezávadnosti zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky, vyhlášení nouzového stavu a kompenzací za vzniklé škody.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Etické komise a přejmenování Letiště Praha

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke složení Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) a jejím členům a dále k přejmenování Letiště Praha na Letiště Václava Havla Praha.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulky

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a to ve Vámi požadovaném formátu.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí právních předpisů

Žádost o poskytnutí zákona č. 227/1997 Sb. v platném znění a zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění.

celý text zprávy

Žádost o zaslání právních předpisů

Žádost o poskytnutí zákonů č. 319/1993 Sb. ve znění zákona č. 109/1995 Sb., a č. 586/1992 Sb. v platném znění.

celý text zprávy

Žádost o dokument

Žádost o zaslání důvodové zprávy k vydanému nařízení vlády č. 185/2015 Sb. z roku 2015.

celý text zprávy

Žádost o informace k podání

Žádost o poskytnutí informací týkajících se dřívějšího podání žadatele.

celý text zprávy

Informace týkající se COVID-19

Žádost o informace týkající se nákupu zdravotnických pomůcek a řízení Ústředního krizového štábu.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o kopii dokumentu s názvem „Zpráva o připravenosti České republiky na epidemii COVID-19 na území České republiky“.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 651