Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 41 až 50 z 426

Cestovní náklady ministrů

Žádost o zaslání vyúčtování, které zadal vyhotovit předseda vlády jednotlivým ministerstvům, resp. ministrům, ohledně jejich cestovních nákladů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování členů vlády a další písemné komunikace prezidentu republiky

Žádost o kopie konečného návrhu na jmenování členů vlády, který předal Ing. Andrej Babiš prezidentu republiky v souvislosti se jmenováním vlády dne 27. června 2018, a dále poskytnutí veškeré písemné komunikace ode dne 18. června 2018 do dne 27. června 2018, která byla určena prezidentu republiky a týkala se jakýmkoliv způsobem složení vlády, jejího jmenování či návrhů na obsazení jednotlivých ministerstev.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dopisů

Žádost o poskytnutí další komunikace, která byla ve vztahu k veřejné zakázce s názvem Systém elektronického mýtného zadávané Českou republikou – Ministerstvem dopravy byla ze strany Úřadu vlády, resp. předsedy vlády ČR vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a naopak, vedena.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů týkajících se národní a nadregionální dopravy.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí veškerých materiálů k bodu jednání vlády čj. 1704/07 a čj. 966/08.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dopisu

Dopis předsedy vlády ČR předsedovi ÚOHS po zrušení zadávacího řízení ve věci systému elektronického mýtného.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se umístění nádraží v Brně.

Žádost o poskytnutí informace, zda již vláda rozhodla o umístění nádraží v Brně, a případně, jakým poměrem hlasů k tomu přijala jak znějící usnesení.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí veškerých materiálů k bodu jednání vlády čj. 434/18 a čj. 446/18.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dříve poskytnutých informací

Žádost o zaslání dříve poskytnutých informací v období od 1. ledna 2017 do 23. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí seznamu poradců

Žádost o poskytnutí seznamu poradců Úřadu vlády ČR včetně poskytnutí informace o sjednaných hodinách práce ve smlouvě a výši hodinové odměny.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 426