Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 41 až 50 z 317

Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Úřadu vlády ČR a vlády ČR

Žádost o informace týkající se vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR, zaměstnanců Úřadu vlády ČR a činnosti vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy a dalších podkladů k usnesení č. 413 ze dne 11. května 2016 k rozdělení státního podniku Česká pošta, s.p., odštěpením Odštěpného závodu na ICT služby, čj. 543/16.

celý text zprávy

Žádost o zaslání usnesení

Žádost o poskytnutí usnesení vlády České republiky č. 595/1995.

celý text zprávy

Žádost o informace o zaměstnanci Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o zaměstnanci Úřadu vlády ČR týkající se vykonávané činnosti a poskytované odměny.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 793/17

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí aktuální Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí aktuálního znění materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím schválené vládou ČR.

celý text zprávy

Žádost o zaslání informací týkajících se sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Žádost o poskytnutí informací týkajících se rozpočtu a zaměstnanců sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů souvisejících s činností Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace související s uloženou pokutou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za veřejnou zakázku S172/11 – Zajištění audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. r. 2009. Žádost byla specifikována do celkem 6 otázek.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 317