Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 51 až 60 z 374

Žádost o informace k zákonu č. 100/1998 Sb. a nařízení vlády ČSSR č. 117/1988 Sb.

Žádost o informace týkající se zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a nařízení vlády ČSSR ze dne 17. června 1988 č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. Pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

celý text zprávy

Žádost o informace k projektu

Žádost o informace týkající se projektu „Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny“, který byl podpořen v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2017.

celý text zprávy

Žádost o evidence advokátů

Žádost o poskytnutí evidence trestně stíhaných advokátů a další evidence související s činností České advokátní komory.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se programového prohlášení vlády

Žádost o zaslání informací týkajících se zahrnutí návrhu na změnu názvu svátku 17. listopadu 2017 do programového prohlášení vlády.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o zaslání interpelace

Žádost o zaslání interpelace poslankyně Soni Markové ve věci elektrosmogu jako zátěže životního prostředí a možných zdravotních problémů občanů ze dne 29. dubna 2008 a poslanců Zdeňka Maršíčka a RSDr. Alexandra Černého ve věci vzniku Národní gardy ze dne 28. dubna 2008.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu určeného pro jednání vlády ČR evidovaného pod číslem 1325/17, označeného jako Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů na soudce, který byl dne 3. ledna 2018 projednáván na vládě ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace k systému elektronického mýta

Žádost o informace týkající se přípravy a provozu systému elektronického mýta.

celý text zprávy

Žádost o informace k finančnímu arbitrovi

Žádost o informace týkající se činnosti finančního arbitra.

celý text zprávy

Dokumenty 51 až 60 z 374