Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 51 až 60 z 426

Žádost o informace týkající se výběrového řízení

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se projektu Nadačního fondu Generace 21

Žádost o poskytnutí informací týkajících se projektu Nadačního fondu Generace 21 o přesídlení syrských křesťanů do ČR.

celý text zprávy

Žádost o platech a odměnách pracovníků Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o výši vyplacených platů a odměn a počtu odpracovaných měsíců, u konkrétních pozic, za kalendářní rok 2016 a 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentů

Žádost o poskytnutí dokumentů k čj. 271/13.

celý text zprávy

Žádost o informace k zahraniční pracovní cestě premiéra do Finska

Žádost o poskytnutí informací týkajících se doprovodu manželky předsedy vlády ČR na zahraniční pracovní cestu do Finska.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů k čj. 262/10.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí zveřejněných informací

Žádost o zaslání znění všech Úřadem vlády ČR poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. ledna 2017 do 23. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se odpovědi na interpelaci poslankyně Soni Markové č. 312 z roku 2008

Žádost o informace týkající se žadatelem objevených chyb v odpovědi předsedy vlády ČR Ing. Mirka Topolánka na interpelaci poslankyně Soni Markové č. 312 z roku 2008.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se Analýzy aktuálních otázek výživného

Žádost o poskytnutí informací týkající se tvorby a stanoviska k Analýze aktuálních otázek výživného Výborem pro práva dítěte.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí přehledu předložených návrhů k projednání Legislativní radě vlády a jejím pracovním komisím

Žádost o poskytnutí informací, kolik návrhů (materiálů) bylo předloženo k projednání Legislativní radě vlády a kolik pracovním komisím Legislativní rady vlády, a to v jednotlivých měsících v období od 1. ledna 2016 do 31. března 2018.

celý text zprávy

Dokumenty 51 až 60 z 426