Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 51 až 60 z 317

Žádost o poskytnutí usnesení

Žádost o zaslání kopie Usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 2004, týkající se odsouhlasení poskytnutí půjčky podniku ČEPRO, a.s. ve výši 2.600.000.000 Kč.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy a popřípadě dalších doprovodných dokumentů, které se týkají nařízení vlády č. 283/1990 Sb. ze dne 19. června 1990, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí srovnávací tabulky k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentace

Žádost o zaslání dokumentace k materiálu čj. 635/17.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se práv dětí

Žádost o informace vztahující se k ochraně a dodržování práv dětí v ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zejména pracovních cest do regionů

Žádost o informace týkající se poradců a poradních orgánů vedoucího Úřadu vlády ČR a pracovních cest do regionů předsedy vlády ČR a ostatních členů vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace ke správcům Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se správců objektů Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace k externím dodavatelům právních služeb

Žádost o informace týkajících se smluv uzavřených mezi Úřadem vlády ČR a externími dodavateli právních služeb.

celý text zprávy

Žádost o informace k jednání Etické komise ČR a jejím členům

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Etické komise ČR a o informace týkající se zvolení jejích jednotlivých členů.

celý text zprávy

Dokumenty 51 až 60 z 317