Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 51 až 60 z 336

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 889/09.

celý text zprávy

Žádost o informace k žadatelově podání

Žádost týkající se žadatelova dřívějšího podání adresovaného Úřadu vlády ČR a neplatnosti rozhodnutí moci výkonné podle § 582 občanského zákoníku.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Systém měření a hodnocení veřejné správy v ČR“ schválený vládou ČR dne 24. července 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se služebních bytů

Žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služebních bytů poskytovaných Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se využívání služeb externích subjektů

Žádost o informace týkající se spolupráce externích subjektů na přípravě legislativních předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů kandidátů na funkci soudce v současnosti navržených ministrem spravedlnosti ke schválení na jednání vlády.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu „926/17 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ projednávaného vládou ČR dne 4. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů „Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ a „Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016" projednávaných na jednání vlády dne 04.09.2017.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení

Žádost o poskytnutí seznamu hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení „Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávaní v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Úřadu vlády ČR a vlády ČR

Žádost o informace týkající se vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR, zaměstnanců Úřadu vlády ČR a činnosti vlády ČR.

celý text zprávy

Dokumenty 51 až 60 z 336