Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 61 až 70 z 380

Žádost o informace týkající se programového prohlášení vlády

Žádost o zaslání informací týkajících se zahrnutí návrhu na změnu názvu svátku 17. listopadu 2017 do programového prohlášení vlády.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o zaslání interpelace

Žádost o zaslání interpelace poslankyně Soni Markové ve věci elektrosmogu jako zátěže životního prostředí a možných zdravotních problémů občanů ze dne 29. dubna 2008 a poslanců Zdeňka Maršíčka a RSDr. Alexandra Černého ve věci vzniku Národní gardy ze dne 28. dubna 2008.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu určeného pro jednání vlády ČR evidovaného pod číslem 1325/17, označeného jako Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů na soudce, který byl dne 3. ledna 2018 projednáván na vládě ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace k systému elektronického mýta

Žádost o informace týkající se přípravy a provozu systému elektronického mýta.

celý text zprávy

Žádost o informace k finančnímu arbitrovi

Žádost o informace týkající se činnosti finančního arbitra.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se smlouvy s JUDr. Martinem Šípem

Žádost o informace týkající se uzavřené smlouvy mezi Úřadem vlády ČR a JUDr. Martinem Šípem ve věci zastupování Mgr. Bohuslava Sobotky.

celý text zprávy

Žádost o informace k regresním úhradám

Žádost o informace týkající se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem. Informace byly požadovány za období od vzniku České republiky až do současnosti.

celý text zprávy

Žádost o informace k nadřízenému orgánu ERÚ

Žádost o informaci, který státní orgán je oprávněn řešit stížnost na nečinnost úředníků Energetického regulačního úřadu.

celý text zprávy

Dokumenty 61 až 70 z 380