Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 61 až 70 z 322

Žádost o informace týkající se práv dětí

Žádost o informace vztahující se k ochraně a dodržování práv dětí v ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zejména pracovních cest do regionů

Žádost o informace týkající se poradců a poradních orgánů vedoucího Úřadu vlády ČR a pracovních cest do regionů předsedy vlády ČR a ostatních členů vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace ke správcům Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se správců objektů Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace k externím dodavatelům právních služeb

Žádost o informace týkajících se smluv uzavřených mezi Úřadem vlády ČR a externími dodavateli právních služeb.

celý text zprávy

Žádost o informace k jednání Etické komise ČR a jejím členům

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Etické komise ČR a o informace týkající se zvolení jejích jednotlivých členů.

celý text zprávy

Žádost o informaci k doméně eu2009.cz

Žádost o sdělení částky, za kterou Česká republika koupila doménu www.eu2009.cz.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, obsaženou v části III materiálu čj. 1671/16, která byla schválena Usnesením vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů čj. 597/17, čj. 598/17 a čj. 624/17.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kompletního materiálu, kterým vláda schválila Jednací řád vlády (usnesení č. 610/1998) a Legislativní pravidla vlády (usnesení č. 188/1998).

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí stanoviska relevantní pracovní komise Legislativní rady vlády k čj. 120/17 a další podklady k čj. 120/17, které má Úřad vlády ČR k dispozici.

celý text zprávy

Dokumenty 61 až 70 z 322