Ocenění účastníci

Dokumenty 1 až 10 z 63

5. 12. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Božena Doudová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Boženě Doudové, nar. 1922, pro protikomunistickou činnost spočívající v tom, že v roce 1949 přepsala na blánu k cyklostylu text obdržený od pana Zdeňka Brádlera, jenž byl základem protikomunistického letáku, a následně vyzradila panu Zdeňku Brádlerovi skutečnost, kterou se dozvěděla v rámci výkonu svého zaměstnání u Letecké vojenské akademie v Hradci Králové, že proti ppor. Josefu Měrkovi je vedeno trestní řízení z důvodu jeho protikomunistických výroků, se záměrem poskytnout mu tak pomoc, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

5. 12. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Otto Černý

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Otto Černému, nar. 1949, dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., pro jeho protikomunistickou publicistickou činnost spočívající v autorství článku popisujícího perzekuci politických vězňů v NPT Mírov, který vyšel v periodiku Listy v prosinci 1980, a ve skutečnosti spočívající v jeho působení na pozici redaktora od roku 1986 do konce období nesvobody v periodiku Severské listy, kde též publikoval své články protikomunistického charakteru.

celý text zprávy

19. 2. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Stejskal

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Josefu Stejskalovi, nar. dne 16.06.1926, za jinak významnou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých protikomunistických postojích zastávaných minimálně od roku 1950 a vyplývající především z jeho styku s agentem CIC Bohumilem Eliášem a z jeho nekonformního chování v průběhu výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

19. 2. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jan Havel

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Janu Havlovi, nar. dne 09.07.1928, za opakované překročení státní hranice v roce 1949 z Bavorska do Československa, kde plnil úkoly zpravodajského charakteru obdržené od Ing. Jana Žemly, přičemž se mu podařilo splnit úkoly spočívající v založení zpravodajské skupiny a obstarání většího množství kartografického materiálu Československa, přičemž při svém třetím přechodu byl v souvislosti s tímto přechodem po kladení aktivního odporu zadržen bezpečnostními orgány Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

19. 2. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladimír Stehlík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Vladimíru Stehlíkovi, nar. dne 23.03.1934, za jeho dlouhodobou jinou protikomunistickou činnost, která spočívala ve snaze o založení protikomunistické skupiny v roce 1954 a po jeho odsouzení znovu v roce 1956, dále ve styku s Juliem Karafou v roce 1956, v přesvědčení, že jde o agenta západní zpravodajské služby, v odcizení uranové rudy za účelem jejího dodání demokratickým zemím, v poskytnutí bytu pro schůzku bývalých členů původní Československé strany socialistické v roce 1971, a taktéž v jeho účasti na několika dalších jejich setkáních, kde se vedly diskuse o politické, společenské a ekonomické situaci, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

19. 2. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - MUDr. Václav Bruna

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu MUDr. Václavu Brunovi, nar. dne 03.06.1950, za protikomunistickou činnost spočívající v soustavném šíření protikomunistických a demokratických názorů a informací, v soustavné veřejné kritice komunistického režimu v letech 1975 – 1980 a v poskytnutí Prohlášení Charty 77 k přečtení svým kolegům ze zaměstnání v lednu 1977, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

19. 2. 2018

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - kpt. Karel Šimek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu kpt. Karlu Šimkovi, nar. dne 26.07.1914, zemř. dne 11.04.1995, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Miloslava Jebavého označené „Praha-Žatec“; skupina plánovala vojenský protikomunistický převrat, přičemž k tomuto získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové či vojenské skupiny.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Stanislav Šmic

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Stanislavu Šmicovi, nar. dne 02.11.1927, za poskytnutí noclehu Richardu Ledererovi skrývajícímu se před bezpečnostními orgány a před zatčením, a to po jeho příchodu do Československa v roce 1949 a zprostředkování dalšího noclehu u Jana Študenta s vědomím, že Richard Lederer vykonává v napojení na zpravodajskou službu demokratického státu (CIC) na území Československa protikomunistickou činnost, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ing. Ivan Pokorný

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Ing. Ivanu Pokornému, nar. dne 27.02.1964, za činnost spočívající v šíření informací z poslechu rádia Hlas Ameriky a rovněž vyhotovení a umístění v Domově mládeže v Ústí nad Labem dne 13.11.1982 na smutečně vyzdobené nástěnce písemného vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 63