Ocenění účastníci

Dokumenty 1 až 10 z 55

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Stanislav Šmic

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Stanislavu Šmicovi, nar. dne 02.11.1927, za poskytnutí noclehu Richardu Ledererovi skrývajícímu se před bezpečnostními orgány a před zatčením, a to po jeho příchodu do Československa v roce 1949 a zprostředkování dalšího noclehu u Jana Študenta s vědomím, že Richard Lederer vykonává v napojení na zpravodajskou službu demokratického státu (CIC) na území Československa protikomunistickou činnost, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ing. Ivan Pokorný

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Ing. Ivanu Pokornému, nar. dne 27.02.1964, za činnost spočívající v šíření informací z poslechu rádia Hlas Ameriky a rovněž vyhotovení a umístění v Domově mládeže v Ústí nad Labem dne 13.11.1982 na smutečně vyzdobené nástěnce písemného vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Novák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jiřímu Novákovi, nar. dne 12.07.1952, za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především od konce roku 1978 do února 1979, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 4 písm. zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Melichar

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaroslavu Melicharovi, nar. dne 14.11.1921, zemř. dne 10.05.1993 pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci Benediktu Bednářovi v roce 1949, který v Československu vykonával protikomunistickou činnost, s vědomím, že Benedikt Bednář je na útěku a je pronásledován bezpečnostními orgány a v aktivním působení při zakládání pobočky K-231 v Brně v roce 1968, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaromír Kampas

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaromíru Kampasovi, nar. dne 12.08.1927, za činnost vyvíjenou od roku 1947 do 25. února 1948 v rámci Svazu přátel USA, jehož pobočky byl v Jihlavě jednatelem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 5 zákona č. 262/2011 Sb., a dále za své veřejné politické a společenské protikomunistické postoje veřejně zastávané v období od 25. února 1948 od svého zatčení v roce 1949, za něž byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 téhož zákona.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ludmila Hermanová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Paní Ludmile Hermanové, nar. dne 03.08.1936, pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci agentu americké zpravodajské služby Lumíru Pavlíkovi s vědomím, že tento plní v Československu špionážní úkoly, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - PhDr. Adolf Žerdík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu PhDr. Adolfu Žerdíkovi, nar. dne 01.01.1928, zemř. dne 09.10.1999, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině Studentská křesťanská legie; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali především shromažďováním informací a rozšiřováním protikomunistických letáků.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Milan Procházka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Milanu Procházkovi, nar. dne 18.03.1935, za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině bývalých junáků vedených panem Evženem Paloncým v letech 1949 a 1950, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především zhotovováním a rozšiřováním protirežimních letáků, plakátů, protikomunistických hesel a prováděním sabotáží, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jan Přikryl

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Janu Přikrylovi, nar. dne 11.07.1913, zemř. dne 12.07.1949, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v březnu 1949, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především rozšiřováním protirežimních letáků, přípravou ozbrojeného odporu, budováním odbojových buněk a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladimír Pavlů

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Vladimíru Pavlů, nar. dne 20.05.1925, zemř. dne 13.09.1980, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo agenta zahraniční zpravodajské služby demokratického státu Karla Matějky; tato skupina zprostředkovávala přechody přes hranice do Západní Evropy, získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové skupiny.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 55