Ocenění účastníci

Dokumenty 11 až 20 z 55

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Pavel Votický

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Pavlu Votickému, nar. dne 03.01.1969, pro protikomunistickou činnost spočívající v autorství a vylepení protikomunistického plakátu dne 20. února 1986 na železniční zastávce v Lovosicích související s další jeho protikomunistickou činností spočívající ve zničení dvou sovětských vlajek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jindřich Hanzlíček

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jindřichu Hanzlíčkovi, nar. dne 24.05.1936, podle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje vyjádřené aktivním vystupováním na demonstraci proti peněžní reformě konané v Plzni dne 01.06.1953 a psaním protikomunistických hesel od prosince 1954 do poloviny srpna 1955 v místě jeho tehdejšího zaměstnání na pile v Plzni – Doubravce, přičemž za tato jednání manifestující jeho politické a mravní demokratické přesvědčení byl závažně postižen.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Bím

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Bímovi, nar. dne 28.08.1925, účastníka odboje a odporu proti komunismu za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával již od doby výkonu trestu nastoupeného dne 18.01.1950 a na nichž setrval také v době po jeho podmínečném propuštění v roce 1964 a za jeho aktivní zapojení od 70. let 20. století do činnosti Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku a časopisu Mukl formou organizování protestních a pamětních akcí, získávání finančních prostředků, navazování styků s prominentními osobnosti v zahraničí za účelem propagace protikomunistických aktivit, publikování článků, participací na distribuci časopisu Mukl do Československa před rokem 1989 a šíření informací o československém exilu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ivo Fiedler

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ivo Fiedlerovi, nar. dne 07.02.1928, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Zdeňka Slavíka; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali shromažďováním informací, přípravou plánů pro případ protikomunistického převratu, rozšiřováním letáků a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost, a to převážně ve druhé polovině roku 1949.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Bohuslav Hubálek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Bohuslavu Hubálkovi, nar. dne 24.01.1933, neboť se po svém odchodu do západního Berlína v roce 1952 vrátil zpět do Československa, kde plnil úkoly Václava Kučery, jenž byl napojen na zahraniční zpravodajskou službu demokratického státu, a které spočívaly v obstarání kolků, předání dopisů a finanční hotovosti a zajištění převedení jemu neznámých manželů z Chlumce nad Cidlinou do zahraničí, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Žižka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Žižkovi, nar. dne 12.01.1950, za jeho aktivní působení ve skupině novojičínských studentů. Členové skupiny bojovali proti komunistickému režimu v Československu tím, že naplánovali a vykonali odbojové akce v období od podzimu roku 1968 do ledna 1970, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. a dále za jeho aktivní šíření časopisu Svědectví a knih Pavla Tigrida, které osobně přivezl z Francie v srpnu roku 1969 a které půjčoval dalším osobám, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Pokorný

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Pokornému, nar. dne 11.10.1926, zemř. dne 04.11.2015, dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., neboť v květnu 1950 poskytl pomoc a podporu Ladislavu Liptákovi s vědomím, že tento na území Československa jakožto agent britské zpravodajské služby vyvíjí ve prospěch této služby zpravodajskou činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Matějka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Matějkovi, nar. dne 26.07.1928, zemř. dne 01.10.2013, neboť v roce 1948 poskytl pomoc a podporu Janu Karlíkovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Břetislav Dofek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Břetislavu Dofkovi, nar. dne 6. 10. 1930, za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával nejpozději od podzimu 1949, kdy se rozhodl k ilegálnímu návratu ze zahraničí, a na nichž setrval v době výkonu trestu odnětí svobody mezi lety 1950 až 1964, a to zejména přípravou k útěku z výkonu trestu odnětí svobody v Jáchymovských dolech v roce 1950 s plánovaným odchodem do zahraničí a následným vyzrazením zpravodajsky cenných informací zahraniční zpravodajské službě, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Straka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ing. Jaroslavu Strakovi, nar. dne 15. 2. 1925, zemř. dne 27. 12. 1985, za aktivní působení v odbojové skupině „Erqije“, napojené prostřednictvím jejího velitele Radomíra Kleina-Jánského a Jana Schneidera na zpravodajskou službu demokratického státu; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali získáváním informací zpravodajského charakteru (zasíláním zpráv o politické, hospodářské a vojenské situaci do zahraničí), budováním odbojových buněk a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost, v období od první dekády července 1948 do 14. 8. 1948, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 55