Ocenění účastníci

Dokumenty 21 až 30 z 60

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Žižka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Žižkovi, nar. dne 12.01.1950, za jeho aktivní působení ve skupině novojičínských studentů. Členové skupiny bojovali proti komunistickému režimu v Československu tím, že naplánovali a vykonali odbojové akce v období od podzimu roku 1968 do ledna 1970, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. a dále za jeho aktivní šíření časopisu Svědectví a knih Pavla Tigrida, které osobně přivezl z Francie v srpnu roku 1969 a které půjčoval dalším osobám, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Pokorný

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Pokornému, nar. dne 11.10.1926, zemř. dne 04.11.2015, dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., neboť v květnu 1950 poskytl pomoc a podporu Ladislavu Liptákovi s vědomím, že tento na území Československa jakožto agent britské zpravodajské služby vyvíjí ve prospěch této služby zpravodajskou činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Matějka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Matějkovi, nar. dne 26.07.1928, zemř. dne 01.10.2013, neboť v roce 1948 poskytl pomoc a podporu Janu Karlíkovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Břetislav Dofek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Břetislavu Dofkovi, nar. dne 6. 10. 1930, za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával nejpozději od podzimu 1949, kdy se rozhodl k ilegálnímu návratu ze zahraničí, a na nichž setrval v době výkonu trestu odnětí svobody mezi lety 1950 až 1964, a to zejména přípravou k útěku z výkonu trestu odnětí svobody v Jáchymovských dolech v roce 1950 s plánovaným odchodem do zahraničí a následným vyzrazením zpravodajsky cenných informací zahraniční zpravodajské službě, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Straka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ing. Jaroslavu Strakovi, nar. dne 15. 2. 1925, zemř. dne 27. 12. 1985, za aktivní působení v odbojové skupině „Erqije“, napojené prostřednictvím jejího velitele Radomíra Kleina-Jánského a Jana Schneidera na zpravodajskou službu demokratického státu; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali získáváním informací zpravodajského charakteru (zasíláním zpráv o politické, hospodářské a vojenské situaci do zahraničí), budováním odbojových buněk a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost, v období od první dekády července 1948 do 14. 8. 1948, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Hildegarda Přiklopilová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Hildegardě Přiklopilové, nar. dne 23. 8. 1924, zemř. dne 29. 3. 2014, neboť v květnu 1948 poskytla nocleh, fotoaparát, informace o Jáchymovských dolech a další pomoc Josefu Sládkovi v přesvědčení, že tyto informace a fotografie využije v zahraničí v boji proti komunistickému režimu v Československu, popř. je k obdobnému využití předá v zahraničí Stanislavu Slatinskému, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Koutník

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Koutníkovi, nar. dne 27. 8. 1920, zemř. dne 9. 3. 1995, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do června 1951, zejména pak v roce 1950, projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ladislav Hošťálek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ladislavu Hošťálkovi, nar. dne 8. 8. 1923, zemř. dne 5. 6. 1984, neboť v srpnu roku 1950 poskytl pomoc dvěma členům odbojové skupiny „Hory Hostýnské“ (Sigmundu Bakalovi a Metoději Čechovi) v Opatovicích, a ještě v lednu 1951 byl s odbojovou skupinou „Hory Hostýnské“ ve spojení, konkrétně byl účasten uschování zbraně členů skupiny v Paršovicích, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Hořák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Hořákovi, nar. dne 14. 3. 1933, za aktivní působení ve skupině Ladislava Samšeňáka a Jiřího Syrového, která bojovala proti komunistickému režimu zejména šířením protikomunistických letáků a shromažďováním důležitých informací především vojenského a průmyslového charakteru, tím, že na jaře roku 1951 pomohl Jiřímu Syrovému pořídit fotografie vojenských a průmyslových objektů v Olomouci, a za soustavnou a dlouhodobou činnost v rámci společenství Koinótés, spočívající především v zajišťování konání bytových seminářů a přednášek od druhé poloviny 60. let do 80. let 20. století, tedy vyvíjení prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené nepřímo na obnovu svobody, demokracie a na oslabení komunistického režimu, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Václav Topš

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Václavu Topšovi, nar. dne 27.04.1928, zemř. dne 30.09.2013, neboť se na jaře roku 1952 aktivně zapojil do činnosti skupiny „Modrý kříž“ tím, že získal u vojenského útvaru, kde sloužil, informace zpravodajského charakteru, které předal členu skupiny Jiřímu Sobotkovi za účelem dalšího využití pro ilegální protikomunistickou činnost skupiny, čímž naplnil formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 60