Ocenění účastníci

Dokumenty 21 až 30 z 55

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Hildegarda Přiklopilová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Hildegardě Přiklopilové, nar. dne 23. 8. 1924, zemř. dne 29. 3. 2014, neboť v květnu 1948 poskytla nocleh, fotoaparát, informace o Jáchymovských dolech a další pomoc Josefu Sládkovi v přesvědčení, že tyto informace a fotografie využije v zahraničí v boji proti komunistickému režimu v Československu, popř. je k obdobnému využití předá v zahraničí Stanislavu Slatinskému, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Koutník

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Koutníkovi, nar. dne 27. 8. 1920, zemř. dne 9. 3. 1995, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do června 1951, zejména pak v roce 1950, projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ladislav Hošťálek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ladislavu Hošťálkovi, nar. dne 8. 8. 1923, zemř. dne 5. 6. 1984, neboť v srpnu roku 1950 poskytl pomoc dvěma členům odbojové skupiny „Hory Hostýnské“ (Sigmundu Bakalovi a Metoději Čechovi) v Opatovicích, a ještě v lednu 1951 byl s odbojovou skupinou „Hory Hostýnské“ ve spojení, konkrétně byl účasten uschování zbraně členů skupiny v Paršovicích, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

4. 5. 2016

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Hořák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Hořákovi, nar. dne 14. 3. 1933, za aktivní působení ve skupině Ladislava Samšeňáka a Jiřího Syrového, která bojovala proti komunistickému režimu zejména šířením protikomunistických letáků a shromažďováním důležitých informací především vojenského a průmyslového charakteru, tím, že na jaře roku 1951 pomohl Jiřímu Syrovému pořídit fotografie vojenských a průmyslových objektů v Olomouci, a za soustavnou a dlouhodobou činnost v rámci společenství Koinótés, spočívající především v zajišťování konání bytových seminářů a přednášek od druhé poloviny 60. let do 80. let 20. století, tedy vyvíjení prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené nepřímo na obnovu svobody, demokracie a na oslabení komunistického režimu, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Václav Topš

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Václavu Topšovi, nar. dne 27.04.1928, zemř. dne 30.09.2013, neboť se na jaře roku 1952 aktivně zapojil do činnosti skupiny „Modrý kříž“ tím, že získal u vojenského útvaru, kde sloužil, informace zpravodajského charakteru, které předal členu skupiny Jiřímu Sobotkovi za účelem dalšího využití pro ilegální protikomunistickou činnost skupiny, čímž naplnil formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslava Králová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Jaroslavě Králové, nar. dne 07.01.1926, neboť se v letech 1948 až 1950 aktivně zapojila do činnosti skupiny osob (zejména bývalých členů ČSNS) soustředěných kolem Josefa Hinterholzingera, dále napojeného na Josefa Černého, tím, že se podílela na přípravě překročení státní hranice ČSR JUDr. PhDr. Ludvíka Novotného a působila jako spojka mezi jednotlivými členy skupiny, čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Bohumil Jakubek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Bohumilu Jakubkovi, nar. dne 9. 7. 1905, zemř. dne 30. 10. 1953, za aktivní působení v odbojové skupině označované jako „Bohumil Jakubek a spol.“, a to v období od června do září 1952, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Král

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Královi, nar. dne 18. 10. 1894, zemř. dne 9. 7. 1970, za aktivní působení v odbojové skupině Josefa Vlasatého, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zejména tiskem a rozšiřováním protikomunisticky zaměřených publikací, opatřováním finančních prostředků pro potřeby odbojové skupiny (zejména na podporu rodin vězněných protikomunisticky činných osob) a připravovali se na zvrat komunistického režimu v Československu, a to v období od první poloviny srpna do září 1951, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Havelka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františkovi Havelkovi, nar. 5. 8. 1898, zemř. 7. 8. 1979, za aktivní působení v odbojové skupině Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka, která bojovala proti komunistickému režimu šířením protikomunistických letáků, shromažďováním zbraní a přípravou na zapojení se do státního převratu, tím, že zajistil úkryt jinému členu odbojové skupiny a zprostředkovával spojení mezi jednotlivými členy skupiny, a dále spojení členů skupiny s dalšími odbojovými skupinami působícími na Tišnovsku, v období od roku 1949 do roku 1951, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Alexandra Součková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Alexandře Součkové, roz. Kovářové, nar. dne 12. 12. 1935 za aktivní působení v odbojové skupině v letech 1954 - 1955, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zasíláním informací o hospodářských poměrech v Československu do Rádia Svobodná Evropa a to prostřednictvím pracovnice zastupitelského úřadu demokratického státu, čímž naplnila znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 55