Ocenění účastníci

Dokumenty 31 až 40 z 60

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslava Králová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Jaroslavě Králové, nar. dne 07.01.1926, neboť se v letech 1948 až 1950 aktivně zapojila do činnosti skupiny osob (zejména bývalých členů ČSNS) soustředěných kolem Josefa Hinterholzingera, dále napojeného na Josefa Černého, tím, že se podílela na přípravě překročení státní hranice ČSR JUDr. PhDr. Ludvíka Novotného a působila jako spojka mezi jednotlivými členy skupiny, čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Bohumil Jakubek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Bohumilu Jakubkovi, nar. dne 9. 7. 1905, zemř. dne 30. 10. 1953, za aktivní působení v odbojové skupině označované jako „Bohumil Jakubek a spol.“, a to v období od června do září 1952, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

26. 5. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Král

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Královi, nar. dne 18. 10. 1894, zemř. dne 9. 7. 1970, za aktivní působení v odbojové skupině Josefa Vlasatého, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zejména tiskem a rozšiřováním protikomunisticky zaměřených publikací, opatřováním finančních prostředků pro potřeby odbojové skupiny (zejména na podporu rodin vězněných protikomunisticky činných osob) a připravovali se na zvrat komunistického režimu v Československu, a to v období od první poloviny srpna do září 1951, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Havelka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františkovi Havelkovi, nar. 5. 8. 1898, zemř. 7. 8. 1979, za aktivní působení v odbojové skupině Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka, která bojovala proti komunistickému režimu šířením protikomunistických letáků, shromažďováním zbraní a přípravou na zapojení se do státního převratu, tím, že zajistil úkryt jinému členu odbojové skupiny a zprostředkovával spojení mezi jednotlivými členy skupiny, a dále spojení členů skupiny s dalšími odbojovými skupinami působícími na Tišnovsku, v období od roku 1949 do roku 1951, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2015

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Alexandra Součková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Alexandře Součkové, roz. Kovářové, nar. dne 12. 12. 1935 za aktivní působení v odbojové skupině v letech 1954 - 1955, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zasíláním informací o hospodářských poměrech v Československu do Rádia Svobodná Evropa a to prostřednictvím pracovnice zastupitelského úřadu demokratického státu, čímž naplnila znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

31. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Römer

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Römerovi, nar. dne 7. 10. 1955, za šíření letáků s programem vysílání zahraničních demokratických rozhlasových stanic Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, tedy tiskovin zaměřených na oslabení komunistického režimu a obnovu svobody a demokracie, a za předávání informací zaměstnancům velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, které prováděl během roku 1976 a v lednu 1977, čímž naplnil znaky odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

31. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Robert Hofrichter

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Robertu Hofrichterovi, nar. dne 17.12.1928, za aktivní působení v odbojové skupině působící u přehrady Souš v Jizerských horách, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu shromažďováním zbraní a trhavin a připravovali se na provedení ozbrojených a sabotážních akcí zaměřeným proti strategicky důležitým zařízením (plánované zničení elektráren), a to v období od dubna do července 1949, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

20. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Machovský

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ing. Jaroslavu Machovskému, nar. dne 20.02.1932, za aktivní působení v odbojové skupině působící v obci Bernartice, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zejména opatřováním a shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených akcí pro případ zvratu komunistického režimu a psaním protikomunistických hesel, v období od srpna 1952 do léta 1953, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Gregor

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jaroslavu Gregorovi, nar. dne 12.08.1925, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Vrbátky v letech 1950 a 1951 projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a vystupoval na obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ladislav Sýkora

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ladislavu Sýkorovi, nar. dne 14.04.1925, za aktivní členství v odbojové skupině „Bílá legie“, jejíž členové bojovali v Hustopečském regionu proti komunistickému režimu v Československu ukrýváním osob, opatřováním a shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených destrukčních akcí, přípravou a prováděním sabotážních akcí (zapálením stohů patřících JZD) atd., v období od listopadu 1951 do ledna 1952, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 60