Ocenění účastníci

Dokumenty 41 až 50 z 55

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Václav Pešák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Václavu Pešákovi, nar. 1925, zemř. 1988, neboť se v roce 1950 aktivně zapojil do činnosti odbojové skupiny „Hory Hostýnské“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Kopřiva

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Kopřivovi, nar. 1932, za aktivní působení ve skupině Hvězda či také Ata, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu zejména šířením letáků, v období od března 1949 do září 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Kovařík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Kovaříkovi, nar. 1937, za spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu v roce 1956, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Růžena Popílková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Růženě Popílkové, roz. Mejtské, nar. dne 17. 11. 1928, za aktivní působení ve skupině „Bohumil Eliáš a spol.“, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu ukrýváním osob, opatřováním zbraní, shromažďováním zbraní a vysílaček atd., v období od roku 1950 do 1958, čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladislav Palát

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Vladislavu Palátovi, nar. dne 31. 3. 1929, za aktivní působení v odbojové skupině „Jaromír Palát a spol.“, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených akcí (sabotážních a destrukčních) atd., v období od října 1948 do roku 1950, čímž naplnil formu odboje dle § 3 odst. 3 ve spojení s ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

7. 11. 2013

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Marie Susedková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Marii Susedkové, roz. Hrubé, nar. dne 22. 12. 1930, za aktivní působení ve skupině „Jan Hudec a spol.“, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu šířením letáků, ukrýváním osob, převaděčstvím, opatřováním zbraní, zastrašováním funkcionářů KSČ a MNV, rozbíjením propagačních skříněk KSČ, shromažďováním zbraní a vysílaček atd., v období od května 1949 do září 1949, čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 6. 2013

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Mikoláš

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Mikolášovi, nar. dne 30. 8. 1929, za to, že v roce 1948 společně se svým otcem a dalšími osobami jako člen odbojové skupiny napomáhal ilegálnímu přechodu státních hranic a naplnil tak formu odboje proti komunismu vymezenou v § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

12. 6. 2013

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Stanislava Petrlíková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Stanislavě Petrlíkové, nar. 6. 5. 1927 za veřejné postoje bránící kolektivizaci v obci Chlum, zejména v letech 1958-1974, kterými společně se svým manželem Jaroslavem Petrlíkem naplnila znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb., i když za to byla komunistickým režimem postižena.

celý text zprávy

12. 6. 2013

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Petrlík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jaroslavu Petrlíkovi, nar. 11. 4. 1915, zemř. 31. 7. 1995, jeho manželce paní Stanislavě Petrlíkové za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Chlum v období od roku 1948 do roku 1974 trvale projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a vystupoval na obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, i když za to byl opakovaně postihován, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

12. 6. 2013

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Helena Nováková

Etická komise udělila osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu paní Heleně Novákové, roz. Capouškové, nar. 3. 6. 1928, zemř. 3. 1. 2012, jejímu synovi, panu Čestmíru Novákovi, neboť se v roce 1949 aktivně zapojila do činnosti odbojové skupiny „Dr. Edvard Beneš“ vedené Bedřichem Judytkou, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 55