Ocenění účastníci

Dokumenty 41 až 50 z 60

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Kratochvil

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Kratochvilovi, nar. dne 11. 9. 1921, zemř. dne 13. 6. 1984, za aktivní působení v odbojové skupině působící na Blanensku a Prostějovsku v roce 1949, jejíž členové se dále zapojili do skupiny „Jan Hudec a spol.“, která bojovala proti komunistickému režimu ukrýváním osob, zprostředkováváním útěků do zahraničí, šířením protikomunistických letáků, zastrašováním funkcionářů KSČ a MNV, rozbíjením propagačních skříněk KSČ atd., čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Foltýn

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunism panu Jaroslavu Foltýnovi, nar. dne 21. 3. 1917, zemř. dne 19. 9. 1993, za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v průběhu roku 1949, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu rozšiřováním protistátních letáků, organizováním ilegálních skupin, zapojováním nových členů do organizace, pomocí a poskytováním úkrytů lidem na útěku, shromažďováním zbraní a munice, získáváním informací a ve výjimečných případech i plánování ozbrojených akcí, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Malý

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Malému, nar. dne 1. 8. 1919, zemř. dne 8. 2. 1989, za aktivní působení v odbojové skupině působící na Novopacku, jejíž členové se později zapojili do činnosti v odbojové skupině „Jánošík“ vedené Rudolfem Bártou; členové těchto skupin bojovali proti komunistickému režimu zasíláním zpráv o politické, hospodářské a vojenské situaci do zahraničí, rozšiřováním protikomunistických letáků a tiskovin, pomáhali stíhaným odbojářům v přechodech státních hranic, shromažďovali zbraně, střelivo a výbušniny atd., v období od roku 1948 do roku 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Eduard Marek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Eduardu Markovi, nar. 1917, za celoživotní postoje a působení ve prospěch ideálů českého skautingu, které manifestovaly politické a mravní demokratické přesvědčení účastníka řízení, konkrétně za jeho veřejné postoje bránící začlenění skautské organizace do Československého svazu mládeže v r. 1949, spočívající mimo jiné v odmítnutí převedení jím vedeného skautského oddílu v Praze do Pionýrské organizace Československého svazu mládeže, za což byl závažně postižen, a dále za veřejné postoje bránící začlenění znovuobnovené skautské organizace do Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce 1970,  čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Milan Matějů

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Milanu Matějů, nar. 1933, za aktivní působení v odbojové skupině Vladivoje Tomka, která vedla proti komunistickému režimu v Československu ozbrojený boj a vykonávala další protikomunistické akce zaměřené na obnovu svobody, demokracie a na oslabení komunistického režimu, v období od roku 1950 až do roku 1953, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Václav Pešák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Václavu Pešákovi, nar. 1925, zemř. 1988, neboť se v roce 1950 aktivně zapojil do činnosti odbojové skupiny „Hory Hostýnské“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Kopřiva

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Kopřivovi, nar. 1932, za aktivní působení ve skupině Hvězda či také Ata, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu zejména šířením letáků, v období od března 1949 do září 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Kovařík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Kovaříkovi, nar. 1937, za spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu v roce 1956, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Růžena Popílková

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu paní Růženě Popílkové, roz. Mejtské, nar. dne 17. 11. 1928, za aktivní působení ve skupině „Bohumil Eliáš a spol.“, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu ukrýváním osob, opatřováním zbraní, shromažďováním zbraní a vysílaček atd., v období od roku 1950 do 1958, čímž naplnila formu odboje dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

24. 2. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladislav Palát

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Vladislavu Palátovi, nar. dne 31. 3. 1929, za aktivní působení v odbojové skupině „Jaromír Palát a spol.“, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených akcí (sabotážních a destrukčních) atd., v období od října 1948 do roku 1950, čímž naplnil formu odboje dle § 3 odst. 3 ve spojení s ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 60