Ocenění účastníci

Dokumenty 41 až 50 z 62

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Gregor

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jaroslavu Gregorovi, nar. dne 12.08.1925, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Vrbátky v letech 1950 a 1951 projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a vystupoval na obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ladislav Sýkora

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Ladislavu Sýkorovi, nar. dne 14.04.1925, za aktivní členství v odbojové skupině „Bílá legie“, jejíž členové bojovali v Hustopečském regionu proti komunistickému režimu v Československu ukrýváním osob, opatřováním a shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených destrukčních akcí, přípravou a prováděním sabotážních akcí (zapálením stohů patřících JZD) atd., v období od listopadu 1951 do ledna 1952, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Josef Kratochvil

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Kratochvilovi, nar. dne 11. 9. 1921, zemř. dne 13. 6. 1984, za aktivní působení v odbojové skupině působící na Blanensku a Prostějovsku v roce 1949, jejíž členové se dále zapojili do skupiny „Jan Hudec a spol.“, která bojovala proti komunistickému režimu ukrýváním osob, zprostředkováváním útěků do zahraničí, šířením protikomunistických letáků, zastrašováním funkcionářů KSČ a MNV, rozbíjením propagačních skříněk KSČ atd., čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

10. 10. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Foltýn

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunism panu Jaroslavu Foltýnovi, nar. dne 21. 3. 1917, zemř. dne 19. 9. 1993, za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v průběhu roku 1949, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu rozšiřováním protistátních letáků, organizováním ilegálních skupin, zapojováním nových členů do organizace, pomocí a poskytováním úkrytů lidem na útěku, shromažďováním zbraní a munice, získáváním informací a ve výjimečných případech i plánování ozbrojených akcí, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Malý

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Malému, nar. dne 1. 8. 1919, zemř. dne 8. 2. 1989, za aktivní působení v odbojové skupině působící na Novopacku, jejíž členové se později zapojili do činnosti v odbojové skupině „Jánošík“ vedené Rudolfem Bártou; členové těchto skupin bojovali proti komunistickému režimu zasíláním zpráv o politické, hospodářské a vojenské situaci do zahraničí, rozšiřováním protikomunistických letáků a tiskovin, pomáhali stíhaným odbojářům v přechodech státních hranic, shromažďovali zbraně, střelivo a výbušniny atd., v období od roku 1948 do roku 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Eduard Marek

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Eduardu Markovi, nar. 1917, za celoživotní postoje a působení ve prospěch ideálů českého skautingu, které manifestovaly politické a mravní demokratické přesvědčení účastníka řízení, konkrétně za jeho veřejné postoje bránící začlenění skautské organizace do Československého svazu mládeže v r. 1949, spočívající mimo jiné v odmítnutí převedení jím vedeného skautského oddílu v Praze do Pionýrské organizace Československého svazu mládeže, za což byl závažně postižen, a dále za veřejné postoje bránící začlenění znovuobnovené skautské organizace do Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce 1970,  čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Milan Matějů

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Milanu Matějů, nar. 1933, za aktivní působení v odbojové skupině Vladivoje Tomka, která vedla proti komunistickému režimu v Československu ozbrojený boj a vykonávala další protikomunistické akce zaměřené na obnovu svobody, demokracie a na oslabení komunistického režimu, v období od roku 1950 až do roku 1953, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Václav Pešák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Václavu Pešákovi, nar. 1925, zemř. 1988, neboť se v roce 1950 aktivně zapojil do činnosti odbojové skupiny „Hory Hostýnské“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Kopřiva

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Kopřivovi, nar. 1932, za aktivní působení ve skupině Hvězda či také Ata, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu zejména šířením letáků, v období od března 1949 do září 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

23. 6. 2014

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Karel Kovařík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Karlu Kovaříkovi, nar. 1937, za spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu v roce 1956, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 41 až 50 z 62