Výsledky hledání

Dokumenty 1 až 6 z 1875

Euroskop.cz - Reportáže - Spojené království, EU a brexit: Jak dál?

https://www.euroskop.cz/44/32941/clanek/spojene-kralovstvi-eu-a-brexit-jak-dal/

Řešením je pružná integrace: Proč Evropská unie potřebuje Spojené království | Vláda ČR

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/komentar/resenim-je-pruzna-integrace-proc-evropska-unie-potrebuje-spojene-kralovstvi--102792/

Archiv zpráv minulých vlád Stránka byla přesunuta do archivu 24. 1. 2013 8:07 Řešením je pružná integrace: Proč Evropská unie potřebuje Spojené království Se zájmem jsem si přečetl dlouho očekávaný projev premiéra Spojeného království

uv090826.1108

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97ARPG1J

. 1108 o změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 481, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 22. a 25. dubna 2009

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97ARPHZ3

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. srpna 2009 č. 1108 o změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 481, k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království a ve Spojeném království Velké Británie

sb032-19 625..640

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/Brexit/190227_zakon-o-uprave-nekterych-vztahu-v-souvislosti-s-vystoupeni-Spojeneho-kralovstvi.pdf

léčivé přípravky, které byly ve Spojeném království vyrobeny nebo propuš- těny k použití v klinickém hodnocení, které je po- voleno ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v Čes- ké republice, se pro účely zákona o léčivech považují za léčivé přípravky

uv090420.0481

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97AQEN2I

k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 22. až 25. dubna 2009 Vláda souhlasí 1

Dokumenty 1 až 6 z 1875

Rozšířené vyhledávání

Zdroje: