Výsledky hledání

Dokumenty 1 až 6 z 2140

Euroskop.cz - Reportáže - Spojené království, EU a brexit: Jak dál?

https://www.euroskop.cz/44/32941/clanek/spojene-kralovstvi-eu-a-brexit-jak-dal/

Řešením je pružná integrace: Proč Evropská unie potřebuje Spojené království | Vláda ČR

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/komentar/resenim-je-pruzna-integrace-proc-evropska-unie-potrebuje-spojene-kralovstvi--102792/

Archiv zpráv minulých vlád Stránka byla přesunuta do archivu 24. 1. 2013 8:07 Řešením je pružná integrace: Proč Evropská unie potřebuje Spojené království Se zájmem jsem si přečetl dlouho očekávaný projev premiéra Spojeného království

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB83JJSZM

s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie bez dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období

Legislativní rada vlády

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB84LP7RM

___________________________________________________________________ I. K celkovému zaměření návrhu Podle aktuálního vývoje na mezinárodním poli hrozí, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupí uplynutím dne 29. března 2019 z Evropské unie, a to bez existence

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB84LP8MB

úpravy (1) Tento zákon upravuje v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB889LMEL

s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období

Dokumenty 1 až 6 z 2140

Rozšířené vyhledávání

Zdroje: