Aktuálně

1. 7. 2019 12:47

V4 pro rozumnou Evropu - V4 Reasonable Europe

V4 pro rozumnou Evropu/V4 Reasonable Europe - logo V4 pres
Česká republika předsedá Visegrádské skupině od 1. července 2019 do 30. června 2020. Mezi naše priority patří upevnění postavení V4 v rámci EU a NATO, integrace zemí západního Balkánu či umělá inteligence.

Mottem českého předsednictví je V4 Reasonable Europe tj. V4 pro rozumnou Evropu. Česká republika chce prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k aktuálním výzvám a problémům zemí V4 i Evropy. Navazuje na končící slovenské předsednictví, které si určilo jako priority silnou Evropu, bezpečné prostředí a chytrá řešení v oblasti digitalizace a technologií.

Česko V4 předsedá od 1. července 2019 do 30. června 2020, celkem se jedná už o sedmé předsednictví v samostatné české historii. Mezi členy V4 patří kromě ČR a Slovenska také Polsko a Maďarsko.

Priority našeho předsednictví

Priority českého předsednictví V4 se odrážejí ve třech okruzích:

  1. Rozumná řešení
  2. Revoluční technologie – inovační ekonomika a její dopady na společnost
  3. Překonávání dělicích linií

Hlavním cílem českého předsednictví je upevňování postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilování jednoty a soudržnosti těchto organizací. Visegrádské země mají přispívat k budování silné, akceschopné, konkurenceschopné a bezpečné Evropy, založené na hodnotách demokracie, svrchovanosti práva, respektu k lidským právům a svobodám a současně na principech subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.

Mezi další priority patří také patří také integrace zemí západního Balkánu a rozvoj Východního partnerství, inovace a umělá inteligence, sociální a ekonomická konvergence či kohezní politika.

Česká republika plánuje pracovat na rozvoji formátu V4+, který podporuje spolupráci Visegrádu s dalšími zeměmi, a posilovat koaliční potenciál V4 v rámci EU. Soustředit se bude především na komunikaci s klíčovými evropskými partnery, jako jsou například Německo, Rakousko, severské a pobaltské státy a západní Balkán.

Jak funguje V4

Členové Visegrádské skupiny se ve výkonu předsednické funkce střídají pravidelně po roce. Předsednictví probíhá vždy od začátku července do konce června následujícího roku. Po ČR se této role ujme od 1. července 2020 Polsko.

Spolupráce V4 není nijak institucionalizována, funguje na principu pravidelného setkávání jejích představitelů na různých úrovních – od prezidentů a předsedů vlád až po expertní konzultace. Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je od roku 2000 Mezinárodní visegrádský fond, jehož cílem je finančně podporovat společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty.

Visegrádská skupina byla založena v roce 1991, ve své době měla sloužit především k vzájemné podpoře států při společném úsilí o vstup do NATO a Evropské unie. I nadále zůstává důležitou platformou pro spolupráci a koordinaci středoevropských států. Její členové se  pravidelně scházejí před zasedáním Evropské rady, aby sladili svoje pozice v evropských tématech.

Resortní programy a více informací

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie