Aktuálně

23. 6. 2014 12:35

BRS: ČR je připravena na případné komplikace v dodávkách plynu

Schůze Bezpečnostní rady státu se zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti. V této části programu dominovala diskuse k Ukrajině, zejména v návaznosti na závěry z různých jednání v rámci EU a NATO. Schůze BRS projednala také zajištění energetické bezpečnosti ČR.

Aktualizace platné Bezpečnostní strategie ČR

Ze závěrů diskuse k několika bodům programu schůze BRS vyplynula nutnost aktualizace Bezpečnostní strategie České republiky, jelikož zajištění bezpečnosti občanů je jednou ze základních priorit vlády. Bylo konstatováno, že s ohledem na změny bezpečnostního prostředí je nutné přistoupit k aktualizaci platné Bezpečnostní strategie České republiky. Tento návrh aktualizace by měla projednat BRS do konce roku 2014.

Na dnešní schůzi byla také předložena Zpráva o zajištění obrany České republiky, jejímž smyslem je poskytnout vládě informaci o aktuálním stavu zajištění obrany. Zpráva hodnotí stav zajištění obrany ČR z hlediska požadavků vyplývajících z příslušných zákonů, ze strategických dokumentů a ze spojeneckých závazků. Zpráva hodnotí vývoj bezpečnostního prostředí a vnějších podmínek a jejich vliv na zajišťování obrany ČR.

Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017

Na schůzi BRS byl dále předložen návrh Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2015–2017, kterému se BRS bude věnovat i své další schůzi. Materiál na základě analýzy současné situace v oblasti organizovaného zločinu formuluje opatření k vytváření vhodných dlouhodobých podmínek pro práci bezpečnostních sborů v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území ČR.

Součástí materiálu je také Vyhodnocení plnění úkolů Koncepce na období let 2011–2014. Strategické úkoly na období let 2015–2017 jsou stanoveny v oblasti monitorování situace na území ČR, dále v oblasti rozvoje systémových opatření pro boj proti organizovanému zločinu a posílení vnitrostátní spolupráce a v oblasti posílení mezinárodní spolupráce. Na jejich plnění se vedle Ministerstva vnitra (Policie ČR) bude podílet také Ministerstvo životního prostřední, Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství cel) a Ministerstvo spravedlnosti.

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2013

BRS se také zabývala Zprávou o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2013. Zpráva mapuje legální i nelegální migraci, integraci cizinců, readmisní smlouvy a dobrovolné návraty, mezinárodní ochranu, specifické projekty v oblasti migrace a azylu, podává podrobný přehled o institucionálním a legislativním rámci v oblasti migrace (s důrazem na změny v roce 2013), analyzuje trestnou činnost cizinců, podává přehled o vízové politice ČR, hodnotí schengenskou a mezinárodní spolupráci a stručně shrnuje stav řešení problematiky migrace na úrovni EU za rok 2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie