Ministerstva

Působnost ministerstev


Při úřadu vlády

Pavel Bělobrádek

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Pavel Bělobrádek

Jan Chvojka

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Jan Chvojka

Fotogalerie [F] fotogalerie