Aktuálně

16. 10. 2007 12:01

Ministři financí České republiky a Bahrajnu podepsali investiční dohodu

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek a jeho bahrajnský protějšek šajch Ahmad bin Muhammad Chalífa podepsali včera v Praze Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o podpoře a ochraně investic.

Jsem potěšen, že se tuto dohodu podařilo dojednat, neboť jde o dokument, který se stane důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi," uvedl v této souvislosti Miroslav Kalousek. Vyslovil přesvědčení, že dohoda vytvoří pevný právní rámec pro uskutečňování investic v obou zemích. "Nepochybně též přispěje k rozšíření aktivit českých i bahrajnských investorů ," zdůraznil český ministr.

Text dohody sjednali experti již v roce 2001. Po vstupu ČR do Evropské unie ale musel být znovu projednán a doplněn s ohledem na některá ustanovení požadovaná právem Evropských společenství.

Česká republika považuje Bahrajn za stát se značným ekonomickým potenciálem a za významný stát Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC). Má zájem na dalším rozvoji ekonomické a investiční spolupráce mezi oběma zeměmi, také spolupráci na trzích zemí Perského zálivu, včetně rozvoje vyšších forem spolupráce v tradičních oborech českého průmyslu. Pro zintenzívnění vzájemně výhodných obchodních a ekonomických vztahů by měly podnikatelské subjekty obou zemí hledat další formy spolupráce, jako např. spolupráci na třetích trzích a výrobní kooperaci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie