Tiskové zprávy

13. 9. 2007 18:17

Vláda jednala o státním rozpočtu a místním referendu

Vláda včera na svém zasedání projednala několik důležitých bodů, k nimž uvádíme:

k bodu č. 3 – Jednání o Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 byl po diskusi do příštího zasedání vlády přerušeno. Návrh předpokládá příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč a výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč; deficit státního rozpočtu tak v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč, což zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 % Předseda vlády Mirek Topolánek uvedl: „Diskusi uzavřeme a hlasováním, velmi pravděpodobně, schválíme v příštím týdnu. Zabývali jsme se obecnou rozpravou o hlavních problémech rozpočtu a podrobnou rozpravou.“ Ministr financí Miroslav Kalousek: „Vážím si racionální diskuse a přístupu všech kolegů, protože je samozřejmě známo, že při projednávání státního odpočtu žádný resort není spokojen s výší prostředků, ale já jsem spokojen, že vláda má společnou vůli šetřit, vláda má společnou vůli stabilizovat veřejné rozpočty. Je tradicí, že se návrh státního rozpočtu projednává minimálně na dvou vládách. Dojde k několika přesunům, spíše marginálního charakteru, bavíme se v takovém případě o desítkách a stovkách milionů.“
k bodu 6 – Návrh zákona, kterým se mění zákony o místním referendu, o obcích a o hlavním městě Praze: novela, jejíž projednávání měl kabinet na programu poprvé 23. května t.r. řeší mj. problematiku sankce za neprovedení místního referenda. Premiér shrnul širokou diskusi k novele slovy: „Přijali jsme tu úpravu, která řeší stávající instrument, že Ministerstvo vnitra mohlo zrušit fungování zastupitelstva, pokud nerespektovalo referendum. Hlavním argumentem bylo, že za posledních 15 let, kdy ta úprava platí, k žádnému takovému případu nedošlo.… Proto jsme nechali spíše tu politickou zodpovědnost zastupitelstev v příštích volbách jako rozhodující parametr při nerespektování výsledků referenda. U referenda místního jsme změnili v tomto návrhu, který budeme předkládat PSP ČR a Senátu potřebné kvórum účasti z 50 % na 35 %. Závazné je, pokud kladnou odpověď na otázku v referendu dá alespoň 25 % všech občanů této obce.“ Poslanecký návrh řešící stejnou problematiku vláda neschválila (bod programu č. 7).
Kabinet dále rozhodl- o změně na zastupitelském úřadu v Bruselu při Evropské unii. Jan Kohout bude odvolán z funkce a novou představitelkou u EU byla jmenována Milena Vicenová. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra upřesnil: „Předpokládáme, že k faktickému střídání dojde do konce tohoto kalendářního roku, tak aby nová představitelka byla na místě celý ten rok před tím, než začne naše předsednictví.“

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie