Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Rada ve své činnosti poskytuje vládě znalostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách konkurenceschopnosti a hospodářského růstu včetně nových odvětví z oblasti kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky tak, aby bylo dosaženo efektivní provázanosti a koordinace resortních a národních postojů a strategií. Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se problematikou konkurenceschopnosti, zefektivněním fungování veřejné správy a hospodářskými strategiemi na úrovni národního hospodářství.

Nový poradní orgán vznikl rozdělením původní Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na dvě samostatné rady – Radu vládu pro informační společnost a Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Cílem tohoto kroku bylo efektivnější řízení obou agend.

Předsedou rady je vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, místopředsedy pak ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.