Záznamy z jednání

13. 6. 2005 14:55

Záznam z 6. schůze BRS konané dne 6. 6. 2005

(přijata usnesení č. 48 - 62)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

2. Informace o aktuálním vývoji v OBSE - přístup České republiky 
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 48.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

3. Plán obrany České republiky
Materiál byl stažen z programu.

4. Plán operační přípravy státního území České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 49.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

5. Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a ministrem vnitra přijala
usnesení č. 50.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6. Návrh koncepce na úseku správy státních hmotných rezerv a řešení krizových situací
Materiál byl stažen z programu.

7. Národní akční plán boje proti terorismu (aktualizované znění pro roky 2005 – 2006)
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 51.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

8. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003)
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 52.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

9. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2004
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 53.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

10. Standardizace a statut Společné zpravodajské skupiny
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 54.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

11. Metodika práce Ústředního krizového štábu
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 55.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

12. Závěrečná zpráva o plnění Harmonogramu přípravy a zpracování krizových plánů
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 56.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

13. Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení NATO - CMX 2005 v České republice
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministrem obrany přijala
usnesení č. 57.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

14. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2004
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 58.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

15. Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2004
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 59.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

16. Zpráva o plnění uložených úkolů Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2005
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 60.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

17. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2005 s výhledem na 1. pololetí 2006
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 61.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

18. Informace o poskytování služeb společností ČESKÝ TELECOM, a. s. souvisejících s plněním funkce Národního operátora telekomunikačních sítí
BRS projednala materiál předložený ministryní informatiky a přijala
usnesení č. 62.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

19. Různé.
a) Ústní informace o problematice kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Pro informaci:
1. Informace o aktuálním vývoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky
Materiál byl stažen z programu s tím, že bude zařazen na schůzi BRS v červenci t.r.

2. Informace o realizaci opatření k prohloubení znalostí postupů v případě vzniku a řešení výhrůžek, včetně způsobů předávání informací
odpovědnými pracovníky v systému krizového řízení České republiky

3. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad 
krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 12. a 13. května 2005

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty